Profiler under emnet: Sociologi

Sociologi er kort sagt studiet af det sociale liv. Sociologisk forskning omhandler sociale processer i mødet mellem individer, i grupper, i organisationer og i hele samfundet. Her finder du oplægsholdere, der har kombineret en faglig sociologisk baggrund med pædagogikken og dermed kan give anderledes vinkler på forskellige pædagogiske problemstillinger.

Udvalgte profiler

TINA M.-L. CAMPBELL
Forfatter, coach og foredragsholder
KAREN LUMHOLT
Journalist, forfatter, rådgiver og foredragsholder
INGE TEMPLE
Livsparathed, relationskompetence og coachende samtaler
LOUISE TIDMAND
Trivsel, livsduelighed og mental sundhed
Mikkel Ploug
Teoretisk og praktisk ekspert i sprogets musik
ANETTE JAHN
Mundtlig fortælling og narrative kompetencer
IANNEIA MELDGAARD
Cand.mag. i kommunikation og musik, lektor, foredragsholder
SKOLEKONSULENTER.DK
Klasseledelse, hjernepauser og teamsamarbejde
RIKKE THOR
Sexologisk Counsellor, Seksualunderviser og Sygeplejerske
MADS THOMSEN
Lektor og kandidat i pædagogisk psykologi
ANETTE SCHJØDT THORSEN
Proceskonsulent, foredragsholder, projektleder og samarbejdsfacilitator
BØJGÅRD+SCHLEICHER
Eksperter i udfordrede børn/unge og forfattere