Profiler under emnet: Velfærd

Udvalgte profiler

DION RASMUSSEN
Musikentrepenør, underviser og foredragsholder
STIG BROSTRØM
Forsker, forfatter og foredragsholder
DEN KREATIVE AFDELING
Specialister i kreativ pædagogik og kunstformidling
MADS THOMSEN
Lektor og kandidat i pædagogisk psykologi
RUNE KAPPEL
Cand.psych.aut. og foredragsholder
VIGGO SMITT
Cand. pæd., lærer og debattør
MUSIK OG MOTORIK
En bevægelseskultur i Åben Skole
MARIE KRAUL
Tidl. kommunikationsrådgiver i Børns Vilkår, forfatter og foredragsholder
INGE TEMPLE
Livsparathed, relationskompetence og coachende samtaler
KAREN LUMHOLT
Journalist, forfatter, rådgiver og foredragsholder
ANETTE JAHN
Historiefortæller og antropolog
BIRK CHRISTENSEN
Forstander, tidl. lærer, forfatter og foredragsholder