Profiler under emnet: Dagtilbud

Dagtilbud er bl.a. dagplejer, vuggestuer og børnehaver. Dagtilbud er ikke bare børnepasning, men skal også være et rum for læring og udvikling. Det er også i dagtilbuddene, børnene lærer at omgås børn og voksne uden for egen familie og får grundlæggende sociale kompetencer.

Udvalgte profiler

TINA M.-L. CAMPBELL
Forfatter, coach og foredragsholder
RIKKE THOR
Sexologisk Counsellor, Seksualunderviser og Sygeplejerske
IANNEIA MELDGAARD
Cand.mag. i kommunikation og musik, lektor, foredragsholder
BØRNEBANDITTERNE
Musik, motorik og læring for børn 6-12 år
Mikkel Ploug
Teoretisk og praktisk ekspert i sprogets musik
SUNE HAVLYKKE
Skoleleder og underviser i pædagogisk magtanvendelse
ANETTE JAHN
Mundtlig fortælling og narrative kompetencer
RIKKE BILLE
Trivsel, de gode fællesskaber og forebyggelse af mobning
LOUISE TIDMAND
Trivsel, livsduelighed og mental sundhed
BØJGÅRD+SCHLEICHER
Eksperter i udfordrede børn/unge og forfattere
JENS PETER MADSEN
Historiefortæller og foredragsholder
ANETTE SCHJØDT THORSEN
Proceskonsulent, foredragsholder, projektleder og samarbejdsfacilitator