Profiler under emnet: Dagtilbud

Dagtilbud er bl.a. dagplejer, vuggestuer og børnehaver. Dagtilbud er ikke bare børnepasning, men skal også være et rum for læring og udvikling. Det er også i dagtilbuddene, børnene lærer at omgås børn og voksne uden for egen familie og får grundlæggende sociale kompetencer.

Udvalgte profiler

TORBEN VILLEKJÆR
Iværksætter og foredragsholder
ANNE SØGAARD
Ekspert i relationer. Foredragsholder. Inklusionsvejleder.
GRETHE LINDBJERG SØRENSEN
Teenagecoach, uddannelsesvejleder og foredragsholder
TEA BENDIX
Børnebogsforfatter, illustrator, grafisk designer mdD og foredragsholder
JESPER SEHESTED
Ordblind, foredragsholder og forfatter
VIGGO SMITT
Cand. pæd., lærer og debattør
BØJGÅRD+SCHLEICHER
Eksperter i udfordrede børn/unge og forfattere
RIKKE BILLE
Trivsel, de gode fællesskaber og forebyggelse af mobning
CAMILLA SEMLOV
Socialrådgiver, soc.d., børn og unge, forfatter
MUSIK OG MOTORIK
En bevægelseskultur i Åben Skole
IANNEIA MELDGAARD
Cand.mag. i kommunikation og musik, lektor, foredragsholder
ESTHER RÜTZOU
Forfatter, historiefortæller, foredragsholder og underviser