Profiler under emnet: Early literacy

Early literacy handler om, hvad børn ved om at læse og skrive, før de faktisk ved, hvordan man læser og skriver. Kompetencer indenfor early literacy er afgørende for barnets succes med at læse og skrive. Det er derfor en stor fordel at tænke early literacy ind i den pædagogiske hverdag, før barnet starter i skole. Find her en oplægsholder, der kan give inspiration til, hvordan det kan gøres. 

Udvalgte profiler

BIRK CHRISTENSEN
Forstander, tidl. lærer, forfatter og foredragsholder
RIKKE THOR
Sexologisk Counsellor, Seksualunderviser og Sygeplejerske
LOUISE TIDMAND
Trivsel, livsduelighed og mental sundhed
NIELS EGELUND
Professor i specialpædagogik på DPU, Dr.pæd og Ph.D.
CAMILLA SEMLOV
Socialrådgiver, soc.D., børn og unge, forfatter
STIG BROSTRØM
Forsker, forfatter og foredragsholder
KARSTEN B. VESTER
Foredragsholder og relationsskaber i Virksomheder adopterer skoleklasser
ANETTE SCHARLING
Cand.mag i sprogpsykologi, oplevelsesorienteret psykoterapeut, coaching af lærere.
BØJGÅRD+SCHLEICHER
Eksperter i udfordrede børn/unge og forfattere
MULTI MATH
Matematikundervisning for tosprogede og elever med sproglige udfordringer
RASMUS ALENKÆR
Psykolog, cand. pæd. psyk., PhD og foredragsholder
OLE FLEMMING PEDERSEN
Tidl. konsulent i Undervisningsministeriet, lærer og forfatter