Profiler under emnet: PISA

PISA er en del af OECD og står for Programme for International Student Assessment. Programmet skal evaluere uddannelsessystemer på verdensplan ved at teste færdigheder og viden hos 15-årige elever. PISA-tests og deres betydning for folkeskolenskolen, herunder undervisningen, elevers læring og lærernes arbejde, er heftigt debatteret i Danmark.

Udvalgte profiler

MADS THOMSEN
Lektor og kandidat i pædagogisk psykologi
TINA M.-L. CAMPBELL
Forfatter, coach og foredragsholder
TORBEN BOHNHARDT
Iværksætter og foredragsholder
LOUISE TIDMAND
Trivsel, livsduelighed og mental sundhed
SKOLEKONSULENTER.DK
Klasseledelse, hjernepauser og teamsamarbejde
VIGGO SMITT
Cand. pæd., lærer og debattør
CAMILLA SEMLOV
Socialrådgiver, soc.d., børn og unge, forfatter
Mikkel Ploug
Teoretisk og praktisk ekspert i sprogets musik
SUNE HAVLYKKE
Skoleleder og underviser i pædagogisk magtanvendelse
KAREN LUMHOLT
Journalist, forfatter, rådgiver og foredragsholder
SOPHIE ALEXANDRINE LINDEGAARD
Indehaver af Ideas On Wheels og kreativ leder i Danmarks Radio
ANETTE JAHN
Mundtlig fortælling og narrative kompetencer