Profiler under emnet: PISA

PISA er en del af OECD og står for Programme for International Student Assessment. Programmet skal evaluere uddannelsessystemer på verdensplan ved at teste færdigheder og viden hos 15-årige elever. PISA-tests og deres betydning for folkeskolenskolen, herunder undervisningen, elevers læring og lærernes arbejde, er heftigt debatteret i Danmark.

Udvalgte profiler

CAMILLA SEMLOV
Socialrådgiver, soc.d., børn og unge, forfatter
MUSIK OG MOTORIK
En bevægelseskultur i Åben Skole
POTENTIALEHUSET
Certificerede coaches og facilitatorer
BØJGÅRD+SCHLEICHER
Eksperter i udfordrede børn/unge og forfattere
CHRISTOPHER SCHMITZ
Coach, rusmiddelekspert og foredragsholder om hash og misbrug
INGE TEMPLE
Livsparathed, relationskompetence og coachende samtaler
SUNE HAVLYKKE
Skoleleder og underviser i pædagogisk magtanvendelse
Mikkel Ploug
Teoretisk og praktisk ekspert i sprogets musik
HELLE OVERBALLE MOGENSEN
Fagbogsforfatter, inklusionsvejleder og foredragsholder
JESPER SEHESTED
Ordblind, foredragsholder og forfatter
IANNEIA MELDGAARD
Cand.mag. i kommunikation og musik, lektor, foredragsholder
RIKKE THOR
Sexologisk Counsellor, Seksualunderviser og Sygeplejerske