Profiler under emnet: Entreprenørskab

Udvalgte profiler

Mikkel Ploug
Teoretisk og praktisk ekspert i sprogets musik
CAMILLA SEMLOV
Socialrådgiver, soc.d., børn og unge, forfatter
SKOLEKONSULENTER.DK
Klasseledelse, hjernepauser og teamsamarbejde
HELLE OVERBALLE MOGENSEN
Fagbogsforfatter, inklusionsvejleder og foredragsholder
RIKKE THOR
Sexologisk Counsellor, Seksualunderviser og Sygeplejerske
JENS PETER MADSEN
Historiefortæller og foredragsholder
IANNEIA MELDGAARD
Cand.mag. i kommunikation og musik, lektor, foredragsholder
STINE KAPLAN JØRGENSEN
Ph.D., lektor og foredragsholder om mobning i skolen
LOUISE TIDMAND
Trivsel, livsduelighed og mental sundhed
MUSIK OG MOTORIK
En bevægelseskultur i Åben Skole
GRETHE LINDBJERG SØRENSEN
Teenagecoach, uddannelsesvejleder og foredragsholder
VIGGO SMITT
Cand. pæd., lærer og debattør