Profiler under emnet: Natur

Udvalgte profiler

TINA M.-L. CAMPBELL
Forfatter, coach og foredragsholder
RIKKE BILLE
Trivsel, de gode fællesskaber og forebyggelse af mobning
ESTHER RÜTZOU
Forfatter, historiefortæller, foredragsholder og underviser
CHRISTOPHER SCHMITZ
Coach, rusmiddelekspert og foredragsholder om hash og misbrug
ANETTE JAHN
Mundtlig fortælling og narrative kompetencer
IANNEIA MELDGAARD
Cand.mag. i kommunikation og musik, lektor, foredragsholder
SUNE HAVLYKKE
Skoleleder og underviser i pædagogisk magtanvendelse
JESPER SEHESTED
Ordblind, foredragsholder og forfatter
INGE TEMPLE
Livsparathed, relationskompetence og coachende samtaler
JENS PETER MADSEN
Historiefortæller og foredragsholder
TORBEN BOHNHARDT
Iværksætter og foredragsholder
SKOLEKONSULENTER.DK
Klasseledelse, hjernepauser og teamsamarbejde