Profiler under emnet: Psykologi

Psykologi er videnskaben om menneskets psykiske processer og adfærd, herunder hvorfor vi handler og reagerer, som vi gør, vores følelsesliv, vores tænkning og vores vilje. Psykologi og pædagogik går ofte hånd i hånd. Her kan du finde oplægsholdere, der har erfaringer inden for begge områder, og som ved, hvordan vi med fordel kan anvende viden om psykologien i det pædagogiske felt.

Udvalgte profiler

VIGGO SMITT
Cand. pæd., lærer og debattør
BØJGÅRD+SCHLEICHER
Eksperter i udfordrede børn/unge og forfattere
BØRNEBANDITTERNE
Musik, motorik og læring for børn 6-12 år
NILS WEDEL
Uddannelsesforsker, speciallærer, forfatter og foredragsholder
MADS THOMSEN
Lektor og kandidat i pædagogisk psykologi
MUSIK OG MOTORIK
En bevægelseskultur i Åben Skole
JAMIL FARAH MEHDI
Foredragsholder
CECILIE NØRGAARD
Uddannelses- og kønssociolog
CLAUS BEHRENS
Musiker, komponist og foredragsholder
BRITTA EGEBJERG
Kunstfotograf, foredragsholder og forfatter
RIKKE BILLE
Trivsel, de gode fællesskaber og forebyggelse af mobning
SUNE HAVLYKKE
Skoleleder og underviser i pædagogisk magtanvendelse