Profiler under emnet: Kriminalitet

Udvalgte profiler

KAREN LUMHOLT
Journalist, forfatter, rådgiver og foredragsholder
SKOLEKONSULENTER.DK
Klasseledelse, hjernepauser og teamsamarbejde
JESPER SEHESTED
Ordblind, foredragsholder og forfatter
INGE TEMPLE
Livsparathed, relationskompetence og coachende samtaler
SOPHIE ALEXANDRINE LINDEGAARD
Indehaver af Ideas On Wheels og kreativ leder i Danmarks Radio
VIGGO SMITT
Cand. pæd., lærer og debattør
ANETTE JAHN
Mundtlig fortælling og narrative kompetencer
HELLE OVERBALLE MOGENSEN
Fagbogsforfatter, inklusionsvejleder og foredragsholder
STINE KAPLAN JØRGENSEN
Ph.D., lektor og foredragsholder om mobning i skolen
TINA M.-L. CAMPBELL
Forfatter, coach og foredragsholder
ANNE SØGAARD
Ekspert i relationer. Foredragsholder. Inklusionsvejleder.
Mikkel Ploug
Teoretisk og praktisk ekspert i sprogets musik