Profiler under emnet: Mediated Learning Experience

Mediated Learning Experience (MLE) er en læringsteori, der baserer sig på en kobling mellem kognitiv neuropsykologi og socialpsykologi. Teorien er udviklet af den israelske psykologiprofessor Reuven Feuerstein. Mediated Learning Experience fokuserer især på, hvilken betydning den voksnes relationelle kompetencer har for barnets læringsudbytte. En fundamental grundsætning i Mediated Learning Experience er, at alle kan lære.

Udvalgte profiler

JOHNY GAMMELGAARD
Foredragsholder og coach med hjernen på hjernen!
POTENTIALEHUSET
Certificerede coaches og facilitatorer
TOMMY LYNNERUP
Forældrecoach og foredragsholder
THOMAS GRØNNEMARK
Inspirator, forfatter og foredragsholder
CHRISTOPHER SCHMITZ
Coach, rusmiddelekspert og foredragsholder om hash og misbrug
TRICAS PSYKOLOGERNE
E-sport og gaming
MICKI SUNESEN
Forsker, rådgiver og foredragsholder
BRITTA EGEBJERG
Kunstfotograf, foredragsholder og forfatter
SKOLEKONSULENTER.DK
Klasseledelse, hjernepauser og teamsamarbejde
VIGGO SMITT
Cand. pæd., lærer og debattør
SARAH ENGELL
Forfatter og foredragsholder
DION RASMUSSEN
Musikentrepenør, underviser og foredragsholder