Profiler under emnet: Mental sundhed

Mental sundhed handler om at have det godt med sig selv, sit liv og sine omgivelser. Vores mentale sundhed er vigtig for vores evne til at klare os godt socialt og uddannelsesmæssigt. Derudover er mental sundhed af stor betydning for både børn og voksnes læring og udvikling. Find en oplægsholder, der kan give jer et anderledes fagligt indblik i mental sundhed, og i hvordan mental sunhed kan tænkes ind i både børnenes og de voksnes hverdag.

Udvalgte profiler

CHRISTOPHER SCHMITZ
Coach, rusmiddelekspert og foredragsholder om hash og misbrug
JOSUA CHRISTENSEN
Konsulent i Frie Skolers Lærerforening
INGE TEMPLE
Livsparathed, relationskompetence og coachende samtaler
ANNA NEES
Coach, mediator og konsulent i bl.a. entreprenørskab og trivsel
BRITTA EGEBJERG
Kunstfotograf, foredragsholder og forfatter
DEN KREATIVE AFDELING
Specialister i kreativ pædagogik og kunstformidling
STINE KAPLAN JØRGENSEN
Ph.D., lektor og foredragsholder om mobning i skolen
MADS HERMANSEN
Professor, Dr. Pæd., Forfatter og foredragsholder
CECILIE NØRGAARD
Uddannelses- og kønssociolog
Mikkel Ploug
Teoretisk og praktisk ekspert i sprogets musik
SØREN CARLOS RASMUSSEN
Stifter af Carlos Kitschen og foredragsholder
CAMILLA SEMLOV
Socialrådgiver, soc.D., børn og unge, forfatter