Profiler under emnet: Mental sundhed

Mental sundhed handler om at have det godt med sig selv, sit liv og sine omgivelser. Vores mentale sundhed er vigtig for vores evne til at klare os godt socialt og uddannelsesmæssigt. Derudover er mental sundhed af stor betydning for både børn og voksnes læring og udvikling. Find en oplægsholder, der kan give jer et anderledes fagligt indblik i mental sundhed, og i hvordan mental sunhed kan tænkes ind i både børnenes og de voksnes hverdag.

Udvalgte profiler

METTE MARIE LEDERTOUG
Psykolog, Ph.D i positiv psykologi, forfatter og foredragsholder
CAMILLA BRØRUP DYSSEGAARD
Lektor, ph.d. og leder af Dansk Clearinghouse, Aarhus Universitet
BO KRISTENSEN
Proceskonsulent, coach, underviser og foredragsholder
RASMUS ALENKÆR
Psykolog, cand. pæd. psyk., PhD og foredragsholder
METTE CARENDI
Forfatter, underviser og foredragsholder om børns trivsel
JESPER SEHESTED
Forfatter, foredragsholder og indehaver af Etlivsomordblind.dk
SØREN LYNGE
Foredragsholder, coach, forsker, forfatter og foredragsholder om unge for unge.
MARIE KRAUL
Tidl. kommunikationsrådgiver i Børns Vilkår, forfatter og foredragsholder
INGE TEMPLE
Livsparathed, relationskompetence og coachende samtaler
BIRK CHRISTENSEN
Forstander, tidl. lærer, forfatter og foredragsholder
RIKKE BILLE
Trivsel, de gode fællesskaber og forebyggelse af mobning
KAREN LUMHOLT
Journalist, forfatter, rådgiver og foredragsholder