Profiler under emnet: Mental sundhed

Mental sundhed handler om at have det godt med sig selv, sit liv og sine omgivelser. Vores mentale sundhed er vigtig for vores evne til at klare os godt socialt og uddannelsesmæssigt. Derudover er mental sundhed af stor betydning for både børn og voksnes læring og udvikling. Find en oplægsholder, der kan give jer et anderledes fagligt indblik i mental sundhed, og i hvordan mental sunhed kan tænkes ind i både børnenes og de voksnes hverdag.

Udvalgte profiler

MALENE FENGER-GRØNDAHL
Forfatter, journalist og foredragsholder
NILS WEDEL
Uddannelsesforsker, speciallærer, forfatter og foredragsholder
BRITTA EGEBJERG
Kunstfotograf, foredragsholder og forfatter
CAMILLA BRØRUP DYSSEGAARD
Lektor, ph.d. og leder af Dansk Clearinghouse, Aarhus Universitet
BIRK CHRISTENSEN
Forstander, tidl. lærer, forfatter og foredragsholder
STIG BROSTRØM
Forsker, forfatter og foredragsholder
RUNE KAPPEL
Cand.psych.aut. og foredragsholder
VERDENS BEDSTE DANSKE SKOLE
Undervisere, erhvervsdrivende, læringsekspert og foredragsholdere
CAMILLA SEMLOV
Socialrådgiver, soc.D., børn og unge, forfatter
MULTI MATH
Matematikundervisning for tosprogede og elever med sproglige udfordringer
ANETTE JAHN
Historiefortæller og antropolog
ERIK SIGSGAARD
Pædagog, seminarielærer, forsker, tidl. politiker, forfatter og foredragsholder