Profiler under emnet: Mental sundhed

Mental sundhed handler om at have det godt med sig selv, sit liv og sine omgivelser. Vores mentale sundhed er vigtig for vores evne til at klare os godt socialt og uddannelsesmæssigt. Derudover er mental sundhed af stor betydning for både børn og voksnes læring og udvikling. Find en oplægsholder, der kan give jer et anderledes fagligt indblik i mental sundhed, og i hvordan mental sunhed kan tænkes ind i både børnenes og de voksnes hverdag.

Udvalgte profiler

ANETTE SCHARLING
Cand.mag i sprogpsykologi, oplevelsesorienteret psykoterapeut, coaching af lærere.
LAILA COLDING LAGERMANN
Ph.D. i pædagogisk psykologi, forfatter og foredragsholder
SØREN LYNGE
Foredragsholder, coach, forsker, forfatter og foredragsholder om unge for unge.
SKOLEKONSULENTER.DK
Klasseledelse, hjernepauser og teamsamarbejde
SUNE HAVLYKKE
Skoleleder og underviser i pædagogisk magtanvendelse
BIRGIT RITTER
Ledelses- og Trivselskonsulent
RUNE STRØM
Foredragsholder, forfatter og kommunikationsekspert
ANNE SØGAARD
Ekspert i relationer. Foredragsholder. Inklusionsvejleder.
TOMMY LYNNERUP
Forældrecoach og foredragsholder
MARIE KRAUL
Tidl. kommunikationsrådgiver i Børns Vilkår, forfatter og foredragsholder
MICKI SUNESEN
Forsker, rådgiver og foredragsholder
JESPER SEHESTED
Forfatter, foredragsholder og indehaver af Etlivsomordblind.dk