Profiler under emnet: Cooperative Learning

Cooperative learning er en undervisningsmetode, hvor mindre grupper af elever arbejder sammen om at løse en fælles opgave. Et nøgleord i cooperative learning er altså samarbejde. Med cooperative learning søges der efter resultater, der både er til fordel for det enkelte individ og for fællesskabet. Her finder I oplægsholdere, der selv har faglig og praktisk erfaring med cooperative learning. 

Udvalgte profiler

VIGGO SMITT
Cand. pæd., lærer og debattør
MUSIK OG MOTORIK
En bevægelseskultur i Åben Skole
INGE TEMPLE
Livsparathed, relationskompetence og coachende samtaler
CAMILLA SEMLOV
Socialrådgiver, soc.d., børn og unge, forfatter
JESPER SEHESTED
Ordblind, foredragsholder og forfatter
www.pædagogen.dk
har flere foredragsholdere. Klik for detaljer.
ANNE SØGAARD
Ekspert i relationer. Foredragsholder. Inklusionsvejleder.
TINA M.-L. CAMPBELL
Forfatter, coach og foredragsholder
JENS PETER MADSEN
Historiefortæller og foredragsholder
Mikkel Ploug
Teoretisk og praktisk ekspert i sprogets musik
RIKKE THOR
Sexologisk Counsellor, Seksualunderviser og Sygeplejerske
RIKKE BILLE
Trivsel, de gode fællesskaber og forebyggelse af mobning