Profiler under emnet: Møder

De fleste har prøvet at sidde til et møde, kigge på uret og tænke på ting, som man hellere ville bruge tiden på. Teammøder, møder i ledelsen, forældremøder osv. er dog nødvendige for at opretholde et velfungerende samarbejde. Find en oplægsholder, der kan hjælpe jer med at effektivisere jeres møder, så alle har følelsen af at få noget brugbart med fra møderne. 

Udvalgte profiler

GRETHE LINDBJERG SØRENSEN
Teenagecoach, uddannelsesvejleder og foredragsholder
BIRK CHRISTENSEN
Forstander, tidl. lærer, forfatter og foredragsholder
BIRGIT RITTER
Ledelses- og Trivselskonsulent
SUNE HAVLYKKE
Skoleleder og underviser i pædagogisk magtanvendelse
LOUISE TIDMAND
Trivsel, livsduelighed og mental sundhed
KARSTEN B. VESTER
Foredragsholder og relationsskaber i Virksomheder adopterer skoleklasser
ANETTE SCHARLING
Cand.mag i sprogpsykologi, oplevelsesorienteret psykoterapeut, coaching af lærere.
MUSIK OG MOTORIK
En bevægelseskultur i Åben Skole
BENT DAHL JENSEN
Redaktør, forfatter og foredragsholder
JOSUA CHRISTENSEN
Konsulent i Frie Skolers Lærerforening
ANNE SØGAARD
Ekspert i relationer. Foredragsholder. Inklusionsvejleder.
RIKKE BILLE
Trivsel, de gode fællesskaber og forebyggelse af mobning