Profiler under emnet: Evaluering

Evaluering er en retroperspetiv bedømmelse af et fænomen. Resultaterne af en evaluering sættes i relation til andre målinger, normer eller kriterier. Evaluering kan både bruges i forbindelse med læring og kontrol. Evaluering kan også være et vigtig redskab til at forbedre og udvikle. I undervisningssammenhænge kan evaluering af både elever og af underviser være relevant for at kunne opnå den mest optimale undervisning. Derudover er evaluering af opgaver og præstationer afgørende for elevers mulighed for at forbedre sig.

Udvalgte profiler

HELLE OVERBALLE MOGENSEN
Fagbogsforfatter, inklusionsvejleder og foredragsholder
SKOLEKONSULENTER.DK
Klasseledelse, hjernepauser og teamsamarbejde
KAREN LUMHOLT
Journalist, forfatter, rådgiver og foredragsholder
TEA BENDIX
Børnebogsforfatter, illustrator, grafisk designer mdD og foredragsholder
ANETTE JAHN
Mundtlig fortælling og narrative kompetencer
BRITTA EGEBJERG
Kunstfotograf, foredragsholder og forfatter
LOUISE TIDMAND
Trivsel, livsduelighed og mental sundhed
RIKKE BILLE
Trivsel, de gode fællesskaber og forebyggelse af mobning
ANNE SØGAARD
Ekspert i relationer. Foredragsholder. Inklusionsvejleder.
MADS THOMSEN
Lektor og kandidat i pædagogisk psykologi
POTENTIALEHUSET
Certificerede coaches og facilitatorer
BØJGÅRD+SCHLEICHER
Eksperter i udfordrede børn/unge og forfattere