Profiler under emnet: Evaluering

Evaluering er en retroperspetiv bedømmelse af et fænomen. Resultaterne af en evaluering sættes i relation til andre målinger, normer eller kriterier. Evaluering kan både bruges i forbindelse med læring og kontrol. Evaluering kan også være et vigtig redskab til at forbedre og udvikle. I undervisningssammenhænge kan evaluering af både elever og af underviser være relevant for at kunne opnå den mest optimale undervisning. Derudover er evaluering af opgaver og præstationer afgørende for elevers mulighed for at forbedre sig.

Udvalgte profiler

TINA M.-L. CAMPBELL
Forfatter, coach og foredragsholder
BØJGÅRD+SCHLEICHER
Eksperter i udfordrede børn/unge og forfattere
STINE KAPLAN JØRGENSEN
Ph.D., lektor og foredragsholder om mobning i skolen
MUSIK OG MOTORIK
En bevægelseskultur i Åben Skole
NILS WEDEL
Uddannelsesforsker, speciallærer, forfatter og foredragsholder
SUNE HANSEN
Foredragsholder om angst
METTE CARENDI
Forfatter, underviser og foredragsholder om børns trivsel
LOUISE TIDMAND
Trivsel, livsduelighed og mental sundhed
ESTHER RÜTZOU
Forfatter, historiefortæller, foredragsholder og underviser
ANETTE SCHARLING
Cand.mag i sprogpsykologi, oplevelsesorienteret psykoterapeut og foredragsholder
CAMILLA SEMLOV
Socialrådgiver, soc.D., børn og unge, forfatter
VIGGO SMITT
Cand. pæd., lærer og debattør