Profiler under emnet: Evaluering

Evaluering er en retroperspetiv bedømmelse af et fænomen. Resultaterne af en evaluering sættes i relation til andre målinger, normer eller kriterier. Evaluering kan både bruges i forbindelse med læring og kontrol. Evaluering kan også være et vigtig redskab til at forbedre og udvikle. I undervisningssammenhænge kan evaluering af både elever og af underviser være relevant for at kunne opnå den mest optimale undervisning. Derudover er evaluering af opgaver og præstationer afgørende for elevers mulighed for at forbedre sig.

Udvalgte profiler

VIGGO SMITT
Cand. pæd., lærer og debattør
TINA M.-L. CAMPBELL
Forfatter, coach og foredragsholder
RIKKE BILLE
Trivsel, de gode fællesskaber og forebyggelse af mobning
ESTHER RÜTZOU
Forfatter, historiefortæller, foredragsholder og underviser
SUNE HAVLYKKE
Skoleleder og underviser i pædagogisk magtanvendelse
STINE KAPLAN JØRGENSEN
Ph.D., lektor og foredragsholder om mobning i skolen
GRETHE LINDBJERG SØRENSEN
Teenagecoach, uddannelsesvejleder og foredragsholder
SKOLEKONSULENTER.DK
Klasseledelse, hjernepauser og teamsamarbejde
INGE TEMPLE
Livsparathed, relationskompetence og coachende samtaler
POTENTIALEHUSET
Certificerede coaches og facilitatorer
KAREN LUMHOLT
Journalist, forfatter, rådgiver og foredragsholder
IANNEIA MELDGAARD
Cand.mag. i kommunikation og musik, lektor, foredragsholder