Profiler under emnet: Kostskole

Udvalgte profiler

LOUISE TIDMAND
Trivsel, livsduelighed og mental sundhed
TORBEN BOHNHARDT
Iværksætter og foredragsholder
RIKKE THOR
Sexologisk Counsellor, Seksualunderviser og Sygeplejerske
SUNE HAVLYKKE
Skoleleder og underviser i pædagogisk magtanvendelse
SKOLEKONSULENTER.DK
Klasseledelse, hjernepauser og teamsamarbejde
GRETHE LINDBJERG SØRENSEN
Teenagecoach, uddannelsesvejleder og foredragsholder
RIKKE BILLE
Trivsel, de gode fællesskaber og forebyggelse af mobning
IANNEIA MELDGAARD
Cand.mag. i kommunikation og musik, lektor, foredragsholder
BRITTA EGEBJERG
Kunstfotograf, foredragsholder og forfatter
BØJGÅRD+SCHLEICHER
Eksperter i udfordrede børn/unge og forfattere
BØRNEBANDITTERNE
Musik, motorik og læring for børn 6-12 år
POTENTIALEHUSET
Certificerede coaches og facilitatorer