Profiler under emnet: SFO

SFO er en stor del af hverdagen for mange børn i indskolingen. Her finder du oplægsholdere, der kan inspirere til jeres fritidspædagogik i SFOen og give værktøjer til at skabe en velfungerende overgang for barnet, når børnehaven byttes ud med en hverdag med skole og SFO.

Udvalgte profiler

VIGGO SMITT
Cand. pæd., lærer og debattør
CAMILLA SEMLOV
Socialrådgiver, soc.d., børn og unge, forfatter
INGE TEMPLE
Livsparathed, relationskompetence og coachende samtaler
www.pædagogen.dk
har flere foredragsholdere. Klik for detaljer.
IANNEIA MELDGAARD
Cand.mag. i kommunikation og musik, lektor, foredragsholder
MUSIK OG MOTORIK
En bevægelseskultur i Åben Skole
LOUISE TIDMAND
Trivsel, livsduelighed og mental sundhed
RIKKE BILLE
Trivsel, de gode fællesskaber og forebyggelse af mobning
JESPER SEHESTED
Ordblind, foredragsholder og forfatter
ANETTE SCHJØDT THORSEN
Proceskonsulent, foredragsholder, projektleder og samarbejdsfacilitator
CHRISTOPHER SCHMITZ
Coach, rusmiddelekspert og foredragsholder om hash og misbrug
MADS THOMSEN
Lektor og kandidat i pædagogisk psykologi