Profiler under emnet: Indlæring

Udvalgte profiler

SOPHIE ALEXANDRINE LINDEGAARD
Indehaver af Ideas On Wheels og kreativ leder i Danmarks Radio
SUNE HAVLYKKE
Skoleleder og underviser i pædagogisk magtanvendelse
MADS THOMSEN
Lektor og kandidat i pædagogisk psykologi
KAREN LUMHOLT
Journalist, forfatter, rådgiver og foredragsholder
ANETTE JAHN
Mundtlig fortælling og narrative kompetencer
STINE KAPLAN JØRGENSEN
Ph.D., lektor og foredragsholder om mobning i skolen
ANETTE SCHJØDT THORSEN
Proceskonsulent, foredragsholder, projektleder og samarbejdsfacilitator
VIGGO SMITT
Cand. pæd., lærer og debattør
RIKKE THOR
Sexologisk Counsellor, Seksualunderviser og Sygeplejerske
SKOLEKONSULENTER.DK
Klasseledelse, hjernepauser og teamsamarbejde
Mikkel Ploug
Teoretisk og praktisk ekspert i sprogets musik
MUSIK OG MOTORIK
En bevægelseskultur i Åben Skole