Profiler under emnet: Indlæring

Udvalgte profiler

JENS PETER MADSEN
Historiefortæller og foredragsholder
STINE KAPLAN JØRGENSEN
Ph.D., lektor og foredragsholder om mobning i skolen
CAMILLA SEMLOV
Socialrådgiver, soc.d., børn og unge, forfatter
GRETHE LINDBJERG SØRENSEN
Teenagecoach, uddannelsesvejleder og foredragsholder
SUNE HAVLYKKE
Skoleleder og underviser i pædagogisk magtanvendelse
RIKKE THOR
Sexologisk Counsellor, Seksualunderviser og Sygeplejerske
CHRISTOPHER SCHMITZ
Coach, rusmiddelekspert og foredragsholder om hash og misbrug
RIKKE BILLE
Trivsel, de gode fællesskaber og forebyggelse af mobning
BRITTA EGEBJERG
Kunstfotograf, foredragsholder og forfatter
JESPER SEHESTED
Ordblind, foredragsholder og forfatter
VIGGO SMITT
Cand. pæd., lærer og debattør
ANETTE JAHN
Mundtlig fortælling og narrative kompetencer