Profiler under emnet: Selvskade

Udvalgte profiler

CAMILLA SEMLOV
Socialrådgiver, soc.d., børn og unge, forfatter
IANNEIA MELDGAARD
Cand.mag. i kommunikation og musik, lektor, foredragsholder
MUSIK OG MOTORIK
En bevægelseskultur i Åben Skole
BØRNEBANDITTERNE
Musik, motorik og læring for børn 6-12 år
KAREN LUMHOLT
Journalist, forfatter, rådgiver og foredragsholder
GRETHE LINDBJERG SØRENSEN
Teenagecoach, uddannelsesvejleder og foredragsholder
SUNE HAVLYKKE
Skoleleder og underviser i pædagogisk magtanvendelse
ANETTE SCHJØDT THORSEN
Proceskonsulent, foredragsholder, projektleder og samarbejdsfacilitator
SKOLEKONSULENTER.DK
Klasseledelse, hjernepauser og teamsamarbejde
Mikkel Ploug
Teoretisk og praktisk ekspert i sprogets musik
TINA M.-L. CAMPBELL
Forfatter, coach og foredragsholder
RIKKE THOR
Sexologisk Counsellor, Seksualunderviser og Sygeplejerske