Profiler under emnet: Køn

Hvordan opfatter vi køn? Hvilke konsekvenser har vores opfattelse af forskellen mellem drenge og piger? Behandles drenge og piger ens i skolen og i undervisningen? Find en oplægsholder, der kan give en faglig og anderledes indsigt i begrebet køn, og hvilken betydning vores forståelse for køn har i den pædagogiske hverdag.

Udvalgte profiler

ANETTE SCHARLING
Cand.mag i sprogpsykologi, oplevelsesorienteret psykoterapeut, coaching af lærere.
SUNE HAVLYKKE
Skoleleder og underviser i pædagogisk magtanvendelse
CAMILLA SEMLOV
Socialrådgiver, soc.D., børn og unge, forfatter
MADS THOMSEN
Lektor og kandidat i pædagogisk psykologi
RIKKE BILLE
Trivsel, de gode fællesskaber og forebyggelse af mobning
SKOLEKONSULENTER.DK
Klasseledelse, hjernepauser og teamsamarbejde
KAREN LUMHOLT
Journalist, forfatter, rådgiver og foredragsholder
JENS PETER MADSEN
Historiefortæller og foredragsholder
BO KRISTENSEN
Proceskonsulent, coach, underviser og foredragsholder
BØRNEBANDITTERNE
Musik, motorik og læring for børn 6-12 år
ERIK SIGSGAARD
Pædagog, seminarielærer, forsker, tidl. politiker, forfatter og foredragsholder
SVEND ERIK SCHMIDT
Foredragsholder, forfatter og ekspert i læring og kommunikation