Profiler under emnet: Køn

Hvordan opfatter vi køn? Hvilke konsekvenser har vores opfattelse af forskellen mellem drenge og piger? Behandles drenge og piger ens i skolen og i undervisningen? Find en oplægsholder, der kan give en faglig og anderledes indsigt i begrebet køn, og hvilken betydning vores forståelse for køn har i den pædagogiske hverdag.

Udvalgte profiler

VIGGO SMITT
Cand. pæd., lærer og debattør
CAMILLA SEMLOV
Socialrådgiver, soc.D., børn og unge, forfatter
JENS PETER MADSEN
Historiefortæller og foredragsholder
THOMAS BREDAHL
Ph.d. i motivation og menneskelige forandringsprocesser, forfatter og foredragsholder
SUNE HAVLYKKE
Skoleleder og underviser i pædagogisk magtanvendelse
BIRGIT RITTER
Ledelses- og Trivselskonsulent
JOHNY GAMMELGAARD
Foredragsholder og coach med hjernen på hjernen!
NILS WEDEL
Uddannelsesforsker, speciallærer, forfatter og foredragsholder
MARIE KRAUL
Tidl. kommunikationsrådgiver i Børns Vilkår, forfatter og foredragsholder
MUSIK OG MOTORIK
En bevægelseskultur i Åben Skole
RUNE KAPPEL
Cand.psych.aut. og foredragsholder
STIG BROSTRØM
Forsker, forfatter og foredragsholder