Profiler under emnet: Køn

Hvordan opfatter vi køn? Hvilke konsekvenser har vores opfattelse af forskellen mellem drenge og piger? Behandles drenge og piger ens i skolen og i undervisningen? Find en oplægsholder, der kan give en faglig og anderledes indsigt i begrebet køn, og hvilken betydning vores forståelse for køn har i den pædagogiske hverdag.

Udvalgte profiler

RUNE KAPPEL
Cand.psych.aut. og foredragsholder
ANNA NEES
Coach, mediator og konsulent i bl.a. entreprenørskab og trivsel
BENT DAHL JENSEN
Redaktør, forfatter og foredragsholder
THOMAS BREDAHL
Ph.d. i motivation og menneskelige forandringsprocesser, forfatter og foredragsholder
JESPER SEHESTED
Forfatter, foredragsholder og indehaver af Etlivsomordblind.dk
RIKKE BILLE
Trivsel, de gode fællesskaber og forebyggelse af mobning
MUSIK OG MOTORIK
En bevægelseskultur i Åben Skole
RASMUS ALENKÆR
Psykolog, cand. pæd. psyk., PhD og foredragsholder
ANETTE SCHARLING
Cand.mag i sprogpsykologi, oplevelsesorienteret psykoterapeut, coaching af lærere.
POTENTIALEHUSET
Certificerede coaches og facilitatorer
ERIK SIGSGAARD
Pædagog, seminarielærer, forsker, tidl. politiker, forfatter og foredragsholder
PETER SOLBERG DIRKSEN
Forfatter og foredragsholder