Profiler under emnet: Køn

Hvordan opfatter vi køn? Hvilke konsekvenser har vores opfattelse af forskellen mellem drenge og piger? Behandles drenge og piger ens i skolen og i undervisningen? Find en oplægsholder, der kan give en faglig og anderledes indsigt i begrebet køn, og hvilken betydning vores forståelse for køn har i den pædagogiske hverdag.

Udvalgte profiler

ERIK SIGSGAARD
Pædagog, seminarielærer, forsker, tidl. politiker, forfatter og foredragsholder
LOUISE TIDMAND
Trivsel, livsduelighed og mental sundhed
CLAUS BEHRENS
Musiker, komponist og foredragsholder
ANETTE SCHJØDT THORSEN
Proceskonsulent, foredragsholder, projektleder og samarbejdsfacilitator
JESPER SEHESTED
Ordblind, foredragsholder og forfatter
SKOLEKONSULENTER.DK
Klasseledelse, hjernepauser og teamsamarbejde
MUSIK OG MOTORIK
En bevægelseskultur i Åben Skole
CHRISTOPHER SCHMITZ
Coach, rusmiddelekspert og foredragsholder om hash og misbrug
BO KRISTENSEN
Proceskonsulent, coach, underviser og foredragsholder
CAMILLA SEMLOV
Socialrådgiver, soc.d., børn og unge, forfatter
BØRNEBANDITTERNE
Musik, motorik og læring for børn 6-12 år
IANNEIA MELDGAARD
Cand.mag. i kommunikation og musik, lektor, foredragsholder