Profiler under emnet: Ordblind

Udvalgte profiler

STIG BROSTRØM
Forsker, forfatter og foredragsholder
VIGGO SMITT
Cand. pæd., lærer og debattør
TOMMY LYNNERUP
Forældrecoach og foredragsholder
JOOST ALEXANDER
Kommunikationstræner, skuespiller, proceskonsulent, instruktør og flamencosanger
JOHNY GAMMELGAARD
Foredragsholder og coach med hjernen på hjernen!
RIKKE BILLE
Trivsel, de gode fællesskaber og forebyggelse af mobning
INGE TEMPLE
Livsparathed, relationskompetence og coachende samtaler
OLE FLEMMING PEDERSEN
Tidl. konsulent i Undervisningsministeriet, lærer og forfatter
MADS ANANDA LODAHL
Forfatter, konsulent og foredragsholder med fokus på køn og seksualitet
LAILA COLDING LAGERMANN
Ph.D. i pædagogisk psykologi, forfatter og foredragsholder
DION RASMUSSEN
Musikentrepenør, underviser og foredragsholder
LARS BOM
Skuespiller og foredragsholder