Profiler under emnet: Sociale medier

Sociale medier fylder i dag meget i både voksne og børns hverdag. Børn vokser op med at være online og med at færdes på de sociale platforme. Det er derfor vigtigt, at børn og unge kender til skrevne såvel som uskrevne regler på de sociale medier. Lærere og andet pædagogisk personale kan med stor fordel inddrage de sociale medier i undervisningen og den pædagogiske hverdag, men skal samtidig være opmærksom på, hvilke negative konsekvenser de sociale medier kan have for børn og unge.

Udvalgte profiler

TORBEN BOHNHARDT
Iværksætter og foredragsholder
Mikkel Ploug
Teoretisk og praktisk ekspert i sprogets musik
INGE TEMPLE
Livsparathed, relationskompetence og coachende samtaler
LOUISE TIDMAND
Trivsel, livsduelighed og mental sundhed
POTENTIALEHUSET
Certificerede coaches og facilitatorer
ANNE SØGAARD
Ekspert i relationer. Foredragsholder. Inklusionsvejleder.
GRETHE LINDBJERG SØRENSEN
Teenagecoach, uddannelsesvejleder og foredragsholder
VIGGO SMITT
Cand. pæd., lærer og debattør
ANETTE JAHN
Mundtlig fortælling og narrative kompetencer
CHRISTOPHER SCHMITZ
Coach, rusmiddelekspert og foredragsholder om hash og misbrug
ANETTE SCHJØDT THORSEN
Proceskonsulent, foredragsholder, projektleder og samarbejdsfacilitator
SKOLEKONSULENTER.DK
Klasseledelse, hjernepauser og teamsamarbejde