Profiler under emnet: Sociale medier

Sociale medier fylder i dag meget i både voksne og børns hverdag. Børn vokser op med at være online og med at færdes på de sociale platforme. Det er derfor vigtigt, at børn og unge kender til skrevne såvel som uskrevne regler på de sociale medier. Lærere og andet pædagogisk personale kan med stor fordel inddrage de sociale medier i undervisningen og den pædagogiske hverdag, men skal samtidig være opmærksom på, hvilke negative konsekvenser de sociale medier kan have for børn og unge.

Udvalgte profiler

VIGGO SMITT
Cand. pæd., lærer og debattør
ESTHER RÜTZOU
Forfatter, historiefortæller, foredragsholder og underviser
JENS PETER MADSEN
Historiefortæller og foredragsholder
IANNEIA MELDGAARD
Cand.mag. i kommunikation og musik, lektor, foredragsholder
POTENTIALEHUSET
Certificerede coaches og facilitatorer
KAREN LUMHOLT
Journalist, forfatter, rådgiver og foredragsholder
CHRISTOPHER SCHMITZ
Coach, rusmiddelekspert og foredragsholder om hash og misbrug
MUSIK OG MOTORIK
En bevægelseskultur i Åben Skole
BRITTA EGEBJERG
Kunstfotograf, foredragsholder og forfatter
SUNE HAVLYKKE
Skoleleder og underviser i pædagogisk magtanvendelse
ANETTE JAHN
Mundtlig fortælling og narrative kompetencer
RIKKE BILLE
Trivsel, de gode fællesskaber og forebyggelse af mobning