Profiler under emnet: Sociale medier

Sociale medier fylder i dag meget i både voksne og børns hverdag. Børn vokser op med at være online og med at færdes på de sociale platforme. Det er derfor vigtigt, at børn og unge kender til skrevne såvel som uskrevne regler på de sociale medier. Lærere og andet pædagogisk personale kan med stor fordel inddrage de sociale medier i undervisningen og den pædagogiske hverdag, men skal samtidig være opmærksom på, hvilke negative konsekvenser de sociale medier kan have for børn og unge.

Udvalgte profiler

RASMUS ALENKÆR
Psykolog, cand. pæd. psyk., PhD og foredragsholder
LOUISE TIDMAND
Trivsel, livsduelighed og mental sundhed
BO KRISTENSEN
Proceskonsulent, coach, underviser og foredragsholder
KARSTEN B. VESTER
Foredragsholder og relationsskaber i Virksomheder adopterer skoleklasser
SUNE HAVLYKKE
Skoleleder og underviser i pædagogisk magtanvendelse
BIRGIT RITTER
Ledelses- og Trivselskonsulent
VERDENS BEDSTE DANSKE SKOLE
Undervisere, erhvervsdrivende, læringsekspert og foredragsholdere
KAREN LUMHOLT
Journalist, forfatter, rådgiver og foredragsholder
HELLE OVERBALLE MOGENSEN
Fagbogsforfatter, inklusionsvejleder og foredragsholder
INGE TEMPLE
Livsparathed, relationskompetence og coachende samtaler
ANNA NEES
Coach, mediator og konsulent i bl.a. entreprenørskab og trivsel
JOHNY GAMMELGAARD
Foredragsholder og coach med hjernen på hjernen!