Profiler under emnet: Neuropædagogik

Neuropædagogik bygger på neuropsykologi, som er læren om forholdet mellem hjerne og adfærd. I neuropædagogikken kortlægges barnets ressourcer og områder, hvor barnet har udfordringer. Fx områder som opmærksomhed, kommunikation, hukommelse, orienteringsevne, motorik og social funktion. Metoder indenfor neuropædagogikken skal vise, hvad barnet kan og ikke kan uden hjælp, og på den måde gøre det muligt at stille krav, der matcher barnets forudsætninger.

Udvalgte profiler

VIGGO SMITT
Cand. pæd., lærer og debattør
ERIK SIGSGAARD
Pædagog, seminarielærer, forsker, tidl. politiker, forfatter og foredragsholder
KARSTEN B. VESTER
Foredragsholder og relationsskaber i Virksomheder adopterer skoleklasser
OLE FLEMMING PEDERSEN
Tidl. konsulent i Undervisningsministeriet, lærer og forfatter
BIRGIT RITTER
Ledelses- og Trivselskonsulent
CHRISTOPHER SCHMITZ
Coach, rusmiddelekspert og foredragsholder om hash og misbrug
JAMIL FARAH MEHDI
Foredragsholder
INGE TEMPLE
Livsparathed, relationskompetence og coachende samtaler
HELLE OVERBALLE MOGENSEN
Fagbogsforfatter, inklusionsvejleder og foredragsholder
CECILIE GREDAL
Ledelsesrådgiver, foredragsholder og idealbryder
DEN KREATIVE AFDELING
Specialister i kreativ pædagogik og kunstformidling
BENT DAHL JENSEN
Redaktør, forfatter og foredragsholder