Profiler under emnet: Neuropædagogik

Neuropædagogik bygger på neuropsykologi, som er læren om forholdet mellem hjerne og adfærd. I neuropædagogikken kortlægges barnets ressourcer og områder, hvor barnet har udfordringer. Fx områder som opmærksomhed, kommunikation, hukommelse, orienteringsevne, motorik og social funktion. Metoder indenfor neuropædagogikken skal vise, hvad barnet kan og ikke kan uden hjælp, og på den måde gøre det muligt at stille krav, der matcher barnets forudsætninger.

Udvalgte profiler

SUNE HAVLYKKE
Skoleleder og underviser i pædagogisk magtanvendelse
NIELS EGELUND
Professor i specialpædagogik på DPU, Dr.pæd og Ph.D.
VIGGO SMITT
Cand. pæd., lærer og debattør
POTENTIALEHUSET
Certificerede coaches og facilitatorer
KLAUS EUSEBIUS JAKOBSEN
Forfatter, tidligere rektor på Herlufholms skole og foredragsholder
TOMMY LYNNERUP
Forældrecoach og foredragsholder
KAREN LUMHOLT
Journalist, forfatter, rådgiver og foredragsholder
BØRNEBANDITTERNE
Musik, motorik og læring for børn 6-12 år
DEN KREATIVE AFDELING
Specialister i kreativ pædagogik og kunstformidling
JESPER SEHESTED
Forfatter, foredragsholder og indehaver af Etlivsomordblind.dk
CAMILLA BRØRUP DYSSEGAARD
Lektor, ph.d. og leder af Dansk Clearinghouse, Aarhus Universitet
LAILA COLDING LAGERMANN
Ph.D. i pædagogisk psykologi, forfatter og foredragsholder