Profiler under emnet: Neuropædagogik

Neuropædagogik bygger på neuropsykologi, som er læren om forholdet mellem hjerne og adfærd. I neuropædagogikken kortlægges barnets ressourcer og områder, hvor barnet har udfordringer. Fx områder som opmærksomhed, kommunikation, hukommelse, orienteringsevne, motorik og social funktion. Metoder indenfor neuropædagogikken skal vise, hvad barnet kan og ikke kan uden hjælp, og på den måde gøre det muligt at stille krav, der matcher barnets forudsætninger.

Udvalgte profiler

ANETTE SCHJØDT THORSEN
Proceskonsulent, foredragsholder, projektleder og samarbejdsfacilitator
GRETHE LINDBJERG SØRENSEN
Teenagecoach, uddannelsesvejleder og foredragsholder
Mikkel Ploug
Teoretisk og praktisk ekspert i sprogets musik
POTENTIALEHUSET
Certificerede coaches og facilitatorer
JESPER SEHESTED
Ordblind, foredragsholder og forfatter
TINA M.-L. CAMPBELL
Forfatter, coach og foredragsholder
IANNEIA MELDGAARD
Cand.mag. i kommunikation og musik, lektor, foredragsholder
LOUISE TIDMAND
Trivsel, livsduelighed og mental sundhed
CHRISTOPHER SCHMITZ
Coach, rusmiddelekspert og foredragsholder om hash og misbrug
TEA BENDIX
Børnebogsforfatter, illustrator, grafisk designer mdD og foredragsholder
RIKKE BILLE
Trivsel, de gode fællesskaber og forebyggelse af mobning
VIGGO SMITT
Cand. pæd., lærer og debattør