Profiler under emnet: Neuropædagogik

Neuropædagogik bygger på neuropsykologi, som er læren om forholdet mellem hjerne og adfærd. I neuropædagogikken kortlægges barnets ressourcer og områder, hvor barnet har udfordringer. Fx områder som opmærksomhed, kommunikation, hukommelse, orienteringsevne, motorik og social funktion. Metoder indenfor neuropædagogikken skal vise, hvad barnet kan og ikke kan uden hjælp, og på den måde gøre det muligt at stille krav, der matcher barnets forudsætninger.

Udvalgte profiler

TRICAS PSYKOLOGERNE
E-sport og gaming
BRITTA EGEBJERG
Kunstfotograf, foredragsholder og forfatter
Mikkel Ploug
Teoretisk og praktisk ekspert i sprogets musik
DEN KREATIVE AFDELING
Specialister i kreativ pædagogik og kunstformidling
SØREN LYNGE
Foredragsholder, coach, forsker, forfatter og foredragsholder om unge for unge.
RIKKE THOR
Sexologisk Counsellor, Seksualunderviser og Sygeplejerske
BIRK CHRISTENSEN
Forstander, tidl. lærer, forfatter og foredragsholder
MADS THOMSEN
Lektor og kandidat i pædagogisk psykologi
ANNE SØGAARD
Ekspert i relationer. Foredragsholder. Inklusionsvejleder.
TOMMY LYNNERUP
Forældrecoach og foredragsholder
BIRGIT RITTER
Ledelses- og Trivselskonsulent
STINE KAPLAN JØRGENSEN
Ph.D., lektor og foredragsholder om mobning i skolen