TOMMY LYNNERUP

Forældrecoach og foredragsholder
Tommy Lynnerup tilbyder inspirerende fordrag og kurser indenfor en lang række pædagogiske emner. Tommy tager udgangspunkt i udfordringer i sin egen hverdag og i sin brede erfaring som forældrecoach.

Tommy er en nærværende og ærlig foredragsholder, som er efterspurgt i skoler og institutioner over hele landet. I sit arbejde lægger han vægt på de dybe og ærlige menneskelige følelser og værdier. Tommy er af den overbevisning, at det er med dette udgangpsunkt, vi skal skabe et sundt og stærkt selvværd i barnet.

Foredrag

Send forespørgsel

FAR TIL ET SMUKT BARN MED DIAGNOSER

Et ærligt og personligt foredrag om at være far til et smukt barn med diagnoser. Tommy fortæller om sin egen familie, hverdagen og en udvikling fra kaos til balance.

Send forespørgsel

TOMMYS OPLÆG KAN OGSÅ INDEHOLDE

 • Positiv energi og kommunikation i relationerne
 • Forældre og fagpersonales rolle og ansvar for barnets sunde udvikling
 • Forståelse for det vigtige arbejde gennem selvværdet og for det ærlige menneskelige arbejde i barnet
 • Håndter konflikter og sæt tydelige grænser
 • Gruppedynamikker og positiv udvikling
 • Udvikling i personalegruppe gennem coaching og positiv energi
 • Samarbejde mellem familie og institution
 • Kommunikationsredskabet Selvværdstrekanten
 • At være far og mand i en familie med et barn med diagnose
 • Forstå betydningen af de ærlige energier mellem mennesker
Send forespørgsel

PÆDAGOGISK DAG - HALVDAGSKURSUS TIL LEDERE, LÆRERE OG PÆDAGOGER

4 timers pædagogisk dag - kan være med fokus på:

 • Postiv kommunikation og energi
 • Selvværdsopbyggende adfærd omkring barnet
 • Den stærke underviser
 • Den postive relationskabende voksen
 • Find din indre styrker og ressourcer i din faglighed
 • Den voksne som en sund, tydelig og stærk autoritet
 • Gruppedynamikker og bevægelser
 • Ledelseskommunikation gennem nærvær og positv energi
 • Skab frihed til barnets følelsesliv, sociale og faglige indlæring gennem din adfærd (kommunikation, tydelighed og energi)
 • Skab forældrekontakt gennem mod, tydelighed og positiv kommunikation
 • Skab nye kulturer på vej mod mere balance

Den pædagogiske dag vil indeholde:

 • Meditationsøvelser
 • Kommunikationsøvelser
 • Undervisning og gennemgang af aktuelt materiale
 • Indivdiuel sparing og coaching
 • Gruppearbejde og øvelser
 • Udlevering af materiale
Send forespørgsel

PÆDAGOGISK DAG - HELDAGSKURSUS TIL LEDERE, LÆRERE OG PÆDAGOGER

Del 1
Fokus på vigtigheden af opbygningen af barnets selvværd, herunder vigtigheden i, at barnet lærer at mestre alle sine følelser. Hvilke rammer er nødvendige for, at barnet er modtagelig for både faglig og social indlæring? Hvordan danner vi som fagpersoner de rigtige rammer med udgangspunkt i individuelle behov?

Del 2
Fokus på tydelig grænsesætning og brug af den sunde voksenautoritet. Hvordan kommer den voksne til at stå stærkt i sig selv og undgår, at barnet bliver utrygt og ked af det?

Del 3
Fokus på positiv kommunikation og positiv energi. Få nye forståelser og redskaber.

Send forespørgsel

RUMMET OMKRING BARNET

Er du klar til at gå nye veje i det rum, du skaber omkring barnet? Et rum, som er relationsskabende på en positiv og ligeværdig måde, og som skaber plads til faglig, social og følelsesmæssig udvikling?
Her får du et nærværende og ærligt foredrag om vigtigheden af det følelsesmæssige arbejde, forståelser og muligheder i det rum, der skabes omkring barnet.