RUNE KAPPEL

Cand.psych.aut. og foredragsholder

Send en uforpligtende forespørgsel

Vi svarer inden for 24 timer
Rune Kappel inspirerer og overrasker i sine tempofyldte foredrag, hvor begreberne selvkontrol og intelligens er i fokus. To begreber, som er ekstremt vigtige for os mennesker, men som samtidig er overset i meget psykologisk og pædagogisk arbejde.

Rune Kappel er uddannet Cand.psych.aut. med en Masteruddannelse fra Aarhus og Syddansk Universitet i offentlig ledelse. Rune har en bred erfaring fra arbejde med både børn, unge og voksne. Han har arbejdet som AKT-psykolog i Kolding Kommune og er i dag leder for et team, der arbejder med studerende med psykiske funktionsnedsættelser, i Rådgivnings- og støttecentret på Aarhus Universitet. 

Der er i Runes arbejde fokus på målrettede og effektive metoder. Han er optaget af mulighederne for at skabe forandring og udvikling. Særligt ligger Runes interesse hos eksekutive funktioners vigtighed for en stor del af vores væsen, og hvordan vi som fagpersoner kan arbejde med at udvikle og styrke disse funktioner.

Rune er forfatter til bogen Selvkontrol hos børn og unge fra Dansk Psykologisk Forlag.

Det er vigtigt for Rune at formidle til modtageren på en måde, der giver mening i forhold til deltagernes daglige arbejde. Runes referencer er baseret på forskning, mens han bruger egne praktiske erfaringer til at inspirere deltagerne til at arbjede metodisk med selvkontrol og intelligens.

Foredrag

Send forespørgsel

SELVKONTROL - ET VELBESKREVET, MEN IGNORERET FÆNOMEN

Selvkontrol er et af de begreber, der optager Rune Kappel. Selvkontrol er en psykologisk kompetence, som har stor betydning for vores udvikling. Det er også en kompetence, vi nemt kan træne og arbejde med pædagogisk.

Begrebet kan hurtigt forveksles med diciplinering eller streng opdragelse, men Rune fortæller, hvorfor selvkontrol er vigtigt i det pædagogiske arbejde, og hvordan vi kan arbejde målrettet med fænomenet i den pædagogiske praksis.

Selvkontrol er tæt teoretisk forbundet med konflikthåndtering, hvilket Rune også kan komme ind på.

Send forespørgsel

INTELLIGENS

Intelligens er et af de mest undersøgte psykologiske fænomener. Vi ved, hvilke teorier der er evidens for, og det er i dag muligt at teste vores intelligens. Emnet bliver dog ofte fejlagtigt brugt, hvis ikke helt ignoreret, i den vestlige verdens pædagogik

Intelligens er en ekstrem vigtig egenskab, og begrebet og ikke mindst forståelsen af det er yderst vigtig i forbindelse med vores uddannelsessystem.

Med foredraget får I et anderledes indblik i fænomenet intelligens og ikke mindst i teorierne omkring emnet. Derudover kommer Rune ind på, hvordan man kan tage viden om intelligens ind i en læringskontekst.