RASMUS ALENKÆR

Psykolog, cand. pæd. psyk., PhD og foredragsholder
Rasmus Alenkær har arbejdet med menneskelige udviklingsprocesser i mere end 20 år. Først som skolelærer (1994-2002), siden som PPR-psykolog (2002 - 2009) og slutteligt som privatpraktiserende psykolog og konsulent (2009 -).

Rasmus Alenkær arbejder primært med spørgsmål, der relaterer sig til børn og unge og deres trivsel og adfærd, eksempelvis: Trivsel, inklusion, klasseledelse, forældresamarbejde og team-baseret arbejde med problemadfærd.

Herudover er han forfatter til en lang række fagbøger på det pædagogisk-psykologiske område.

Rasmus Alenkær er også kendt fra radio, TV og øvrige medier som ekspert, blogger og debbatør.

Rasmus Alenkær er en populær foredragsholder, der arbejder i hele landet. Han er en rutineret og effektiv supervisor for fagfolk i pædagogiske professioner.

Foredrag

Send forespørgsel

FOR FAGFOLK

Rasmus Alenkær taler ofte til (og med) grupper af lærere, pædagoger, konsulenter, socialrådgivere, politikere, ledere, studerende og mange andre. Han bestræber sig på altid at rette sine foredrag mod praksis, hvilket betyder, at teori og statistik almindeligvis træder i baggrunden til fordel for en mere "redskabsorienteret" tilgang. Alle foredrag tilpasses den konkrete kontekst, men her under er de mest almindelige overskrifter:

Ro, retning & relationer

Et foredrag / workshop om moderne klasseledelse. Ud fra en række konkrete cases belyses særligt de elementer i moderne klasseledelse, der retter sig mod håndtering af elev-adfærd. I den forbindelse regnes teamet som et væsentligt omdrejningspunkt for arbejdet. Der er fokus på, hvordan man som samlet enhed, naturligvis med inddragelse af forældre og elever, skaber en forudsigelig og rolig ramme, inden for hvilken man kan afvikle en god skoledag.

 

Inklusion - fra teori til praksis

En generel og up-to- date-introduktion til fænomenet inklusion, med inddragelse af
den nyeste, danske forskning og den seneste litteratur på området. Med afsæt i
IC3-modellen og teorien om "kvalitativ inklusion" sættes der fokus på en række praktiske tiltag, der kan muliggøre bevægelsen mod øget mangfoldighed i skole og institution. Hovedpointen med foredraget er, at der bestemt er grænser for
"inklusion i det almene", men at meget kan lade sig gøre med de rette redskaber.

 

Pædagogisk teamsamarbejde

Praktiske refleksions- og analysemetoder i arbejdet med problemadfærd. De seneste år har flere refleksionsmetoder været introduceret på de danske skoler og institutioner, men kun få har "overlevet", -ofte fordi metoderne har været for komplicerede og ressourcekrævende i praksis. Dette foredrag / denne workshop demonstrerer en række team-refleksionsmetoder, der har vist sig at være holdbare over tid. Alt efter aftale kan metoderne Narrativ Team-reflektion eller iKON-modellen vises. Begge modeller er gennemprøvede utallige gange i praksis og har fået ekstrem god feedback. Foredraget forløber primært som en praktisk demonstration, hvor deltagerne ledes igennem en analyse af en case.

 

Problem-kultur - Fra kaos til harmoni

Et foredrag / workshop om arbejdet med "skolens værste klasse". Kort og godt gennemgår Rasmus 1 - 2 interventioner, i hvilke han i rollen som konsulent har hjulpet et team og en klasse med at skabe harmoni i undervisningen. Der tages udgangspunkt i worst-case- scenario, -dvs. at de cases han viser er rigtigt "tunge". Det vil i den forbindelse være forholdsvist let at udvælge, hvilke dele af interventionen, der vil være formålstjenlig for deltagerne at anvende i egen praksis.

 

Forløb

Flere af de ovennævnte foredrag kan med fordel laves som forløb. Her kan Rasmus tilbyde design, procesledelse, praktisk gennemførsel og evaluering af interventioner, der har fokus på én eller flere problematikker. Et forløb strækker sig typisk over nogle måneder og kan indbefatte:

 • Pædagogisk iagttagelse i klassen. Der anvendes PIL og iKON.
 • Interviewundersøgelse i elevgruppen. Der anvendes en semi-struktureret, narrativ interviewskabelon, udviklet i forbindelse med Rasmus ph.d.-afhandling.
 • Supervision i teamet. Der anvendes som udgangspunkt en systemisk grundmodel. Rasmus rolle veksler mellem faciliterende procesleder og rådgivende ekspert, -alt efter behov og kontekst.
 • Aktionslæring. Der opstilles konkrete mål og laves tydelige aftaler for, hvad deltagerne forventes at fokusere på i tiden mellem hans besøg på skolen.
 • Forældremøde. Rasmus holder oplæg for elevernes forældre og opstiller tydelige anbefalinger til, hvordan der bedst samarbejdes omkring klassens trivsel og faglige læring. Der kan i den forbindelse anvendes video-dokumentation.

Ovenstående betyder, at Rasmus møder op på skolen X antal dage, hvor han er med i undervisningen, hvor han taler med eleverne, hvor han superviserer lærerne og hvor han rådgiver skolens ledelse.

Send forespørgsel

FOR FORÆLDRE

Efterhånden har Rasmus Alenkær holdt flere hundrede foredrag for forældre til børn i skoler og institutioner. Typisk taler han en times tid, hvor efter deltagerne har mulighed for at stille spørgsmål til ham og/eller hinanden. Han lægger stor vægt på,
at hans input er konkrete, løsningsorienterede og fyldt med humor. Han taler bl.a. om:

 • Det moderne barn: Derfor virker "gammeldags opdragelse" ikke længere.
 • Modstand: Sådan håndteres situationer, hvor børnene ikke vil følge vores dagsorden.
 • Åbenhed om forskellighed: Sådan tackler familien det faktum, at der også er børn med specialpædagogiske vanskeligheder i klassen og/eller i børnehaven.
 • Moderne teknologi: Sådan forholder vi os til brug af iPad, PlayStation og PC m.m.
 • Samarbejde: Nogle gode grundregler for et positivt samarbejde mellem forældre og institution.
 • Ekstraordinære arrangementer: Grundregler for afholdelse af fødselsdage og andre sociale arrangementer.
 • Rollemodeller: Sådan viser vi børnene det gode eksempel.
 • Konflikt: Sådan holder vi hovedet koldt og samarbejder, når der opstår uenighed og/eller konflikt

Rasmus tilpasser gerne foredraget efter forældrenes ønsker.