ANETTE JAHN
Mundtlig fortælling og narrative kompetencer
ANETTE SCHJØDT THORSEN
Proceskonsulent, foredragsholder, projektleder og samarbejds...
ANNE SØGAARD
Ekspert i relationer. Foredragsholder. Inklusionsvejleder.
BØJGÅRD+SCHLEICHER
Eksperter i udfordrede børn/unge og forfattere
BØRNEBANDITTERNE
Musik, motorik og læring for børn 6-12 år
CAMILLA SEMLOV
Socialrådgiver, soc.d., børn og unge, forfatter
CHRISTOPHER SCHMITZ
Coach, rusmiddelekspert og foredragsholder om hash og misbru...
ESTHER RÜTZOU
Forfatter, historiefortæller, foredragsholder og underviser
GRETHE LINDBJERG SØRENSEN
Teenagecoach, uddannelsesvejleder og foredragsholder
HELLE OVERBALLE MOGENSEN
Fagbogsforfatter, inklusionsvejleder og foredragsholder
IANNEIA MELDGAARD
Cand.mag. i kommunikation og musik, lektor, foredragsholder
INGE TEMPLE
Livsparathed, relationskompetence og coachende samtaler
JENS PETER MADSEN
Historiefortæller og foredragsholder
JESPER SEHESTED
Ordblind, foredragsholder og forfatter
KAREN LUMHOLT
Journalist, forfatter, rådgiver og foredragsholder
LOUISE TIDMAND
Trivsel, livsduelighed og mental sundhed
MADS THOMSEN
Lektor og kandidat i pædagogisk psykologi
Mikkel Ploug
Teoretisk og praktisk ekspert i sprogets musik
MUSIK OG MOTORIK
En bevægelseskultur i Åben Skole
POTENTIALEHUSET
Certificerede coaches og facilitatorer