NILS WEDEL

Uddannelsesforsker, speciallærer, forfatter og foredragsholder

Send en uforpligtende forespørgsel

Vi svarer inden for 24 timer
Nils har mere end 25 års erfaring med arbejdet som lærer og speciallærer. Han har i sine foredrag særligt fokus på elevers læring, og hvad der har betydning for denne. Nils kombinerer sin egen forskning med praktisk erfaring og giver inspiration til en anderledes pædagogisk praksis.

Nils er uddannet folkeskolelærer i 1990 fra Blaagaard Statsseminarium, har en pædagogisk diplomuddannelse i Specialpædagogik og en kandidat i Pædagogisk Sociologi.

I en periode har Nils arbejdet som uddannelsesforsker, tilknyttet et forskningsprojekt på University College Sjælland med fokus på professionelle læringsfællesskaber. I dag er han uafhængig uddannelsesforsker og har bl.a. i maj 2017 afsluttet et forsknings- og udviklingsprojekt på Mellervangskolen i Ålborg. Et projekt, der er beskrevet i hans bog om Peer Learning, der er udkommet på Hans Reitzels Forlag i marts 2017. Bogen er den første om emnet på dansk. 

Læs mere om projektet og bogen på bogens hjemmeside.

I 2014 indgik Nils i et forskningssamarbejde med Melbourne Educational Research Institute, hvor samarbejdet med Professor John Hattie har været - og stadig er - en vigtig del af hans forskning. Herudover er Nils en del af det lukkede forum Professional Development Group under Challenging Learning ejet af James Nottingham og Martin Renton.

Nils er, udover at være forfatter til bogen Peer Learning, pædagogisk skribent. Alle Nils pædagogiske artikler kan læses på LinkedIn.

Nils foredrag kan også arrangeres og gennemføres som 6 timers workshops.

Foredrag

Send forespørgsel

SELVREGULERET LÆRING

Selvreguleret læring bygger på modellen: Identifikation af udfordring - planlægning og udførelse af opgaven - evaluering af egne fremskridt og arbejdsprocessen.

Selvreguleret læring er af stor betydning for elevernes læring. Den bygger på en udvikling af elevernes metakognitive færdigheder, altså færdigheder i at forstå, hvordan man selv lærer bedst. Selvreguleret læring bygger i vid udstrækning på arbejdet i elevrelationer, arbejde med Peer Learning.

Foredraget har fokus på, hvad selvreguleret læring er, hvordan denne læring i praksis har effekt på elevernes læring, på effekten af elevfeedback og på styrken af Peer Learning.

Foredraget bygger på erfaringerne fra Nils forsknings- og udviklingsprojekt i Ålborg Kommune, Professor John Hatties forskning om feedback i synlig læring og i Professor Barry Zimmermans model for selvreguleret læring.

Foredraget beskriver en praktisk vej til at skabe ny effektiv pædagogisk praksis og giver bud på konkrete pædagogiske aktiviteter.

Send forespørgsel

LÆRINGSRELATIONENS HELT GRUNDLÆGGENDE BETYDNING FOR UDVIKLING OG STYRKELSE AF DEN PÆDAGOGISKE PRAKSIS

Læring sker i interaktion mellem mennesker! Det er her læringsrelationen opstår.

I dette foredrag ser Nils på, hvordan læringsrelationen kan se ud. Det drejer sig både om relationen mellem lærer og elev og mellem elev og elev. 

Med baggrund i sin erfaring og sin forskning skaber Nils en forståelse af, hvor stor effekt bevidsthed om læringsrelationens betydning i den pædagogiske praksis har for elevernes læring. 

Nils giver med udgangspunkt i praktiske eksempler inspiration til en styrket pædagogisk praksis, der bygger på en bevidsthed om læringsrelationens betydning for læring såvel fagligt som socialt.

I forskningen siges følgende om læringsrelationens effekt og betydning:

Som læringsrelationen udvikler sig, vil både den der hjælper og den der bliver hjulpet blive mere bevidste om, hvad der sker i deres læringsinteraktion, og samtidig blive bedre i stand til at overvåge og regulere effektiviteten af deres lærinsstrategier i forskellige sammenhænge. Denne udvikling, frem mod fuld bevidsthed om tydelig og strategisk metakognition, fremmer ikke kun mere effektiv læring, det gør også både den der hjælper og den der bliver hjulpet mere sikker i egen tro på, at de kan opnå endnu mere og styrker deres indsigt i, at deres succes er et resultat af deres egne anstrengelser og egen indsats. 

Professor Keith J. Topping, University of Dundee (Nils oversættelse).

Ovenstående beskrivelse af læringsrelation af Keith J. Topping har en central placering i Nils forskning og har været et vigtigt grundlag for hans arbejde med udgivelsen af sin bog Peer Learning (2017), som der kan læses mere om på bogens hjemmeside: www.peerlearning.hansreitzel.dk

Både citatet fra Topping og bogen om Peer Learning vil udgøre et vigtigt grundlag for foredraget og dets forsøg på at inspirere til ny pædagogisk praksis.

Send forespørgsel

TILPASSEDE FOREDRAG

Nils Wedel tilbyder at lave lokalt tilpassede og udarbejdede foredrag og workshops indenfor emnerne: 

  • Peer Learning
  • Styrkelse af elevernes metakognitive færdigheder
  • Arbejde med elevernes eksekutive færdigheder
  • Udvikling og styrkelse af inkluderende børne- og læringsfællesskaber