METTE CARENDI

Forfatter, underviser og foredragsholder om børns trivsel

Send en uforpligtende forespørgsel

Vi svarer inden for 24 timer
Mette Carendi har en kandidat i psykologi og filosofi med speciale i menneskets emotionelle udvikling og tilknytning. Mette driver virksomheden Harmoniske Unger, hvor hun rådgiver, underviser og holder foredrag om børns optimale udvikling samt om, hvordan man vender mistrivsel til trivsel.

Mette Carendi har siden 2012 drevet egen virksomhed; Harmoniske Unger, hvorigennem hun i 2015 udgav bogen af samme navn. Mette er den første Aware Parenting instruktør i Skandinavien uddannet ved The Aware Parenting Institute i Californien, samt den første der har introduceret denne holistiske tilgang til børn. Siden har hun udviklet sit eget undervisningsforløb henvendt til forældre såvel som fagpersoner, hvor hun fokuserer på optimal følelsesmæssig udvikling - hvad det betyder og hvad der kræves. Endvidere underviser Mette Carendi i, hvorfor så mange børn mistrives i vores samfund og hvad vi skal gøre for at ændre kurs.

Mistrivsel hos børn er en af de største udfordringer, som lærere og pædagoger står med. Mistrivsel har mange ansigter - de mest iøjefaldende børn er dem, der har en meget ud-ad-reagerende adfærd (slår, bider, råber, spytter, nægter at høre efter, etc.), men af den ene eller anden grund, findes der også børn i mistrivsel, som vender smerten og angsten indad. Disse børn er mindre synlige, men har et akkurat lige så stort behov for hjælp. 

I forståelsen af, hvorfor flere og flere børn kontinuerligt får aktiveret deres overlevelsesmekanismer og viser tegn på mistrivsel, skal vi først forstå, hvordan følelser og tilknytning fungerer, samt hvorfor begge dele for ofte bliver klemt pga. samfundsstrukturer og manglende integrerede viden. 

Foredrag

Send forespørgsel

NÅR BARNET GÅR AMOK - HVORFOR SKER DET OG HVORDAN HÅNDTERER DU DET?

Dette foredrag beskriver, hvad der sker, når det lille menneske er stresset og hvad der kan ligge til grund for, at barnet bliver stresset. Der er nemlig mange årsager, hvor det er uhyre vigtigt, at man ikke fejltolker barnets adfærd, da dette typisk gør ondt værre. Foredraget beskriver også, hvordan voksne bedst håndterer situationen, når barnet er presset ud over kanten, og får barnet hjulpet tilbage i balance uden brug af skæld-ud, moralske formaninger eller trusler. Mette Carendi kommer også ind på, hvorfor det er så vigtigt, at benytte ikke-irettesættende tilgange, når barnet har en voldsom reaktion og hvad skade det kan påføre, når vi vælger at sætte hårdt mod hårdt. Samtidig vil foredraget vise, hvor stort et potentiale disse svære situationer indeholder og hvor stor forskel man vitterligt kan gøre for et barn, når man formår at møde og støtte ham eller hende igennem følelsernes blussende ild.

Send forespørgsel

SAMFUNDSSTRUKTURER OG BARNETS IDEOLOGI - HVORFOR ET PROBLEM OG HVAD GØR VI?

Dette foredrag beskriver, hvorfor vi desværre kommer til at traumatisere rigtig mange børn, fordi vi endnu ikke har formået at omsætte den viden vi har om barnets biologi, i vores samfundsstrukturer. Foredraget viser, hvorfor det ikke er hensigtsmæssigt, at det lille barn kommer i fremmede hænder i mange timer ad gangen, og hvad vi som minimum er nødt til at gøre for at mindske skaderne. Foredraget beskriver også hvorfor meget af den adfærd, vi anser som uønsket blandt børn (magtkampe, mobning og drillerier), sjældent har noget med de enkelte børn at gøre, men opstår fordi miljøet gentagne gange presser dem ud i overlevelsesmønstre, hvor adfærden instinktivt udspiller sig. Foredraget opstiller flere konkrete løsningsforslag til, hvordan vi løser denne problemstilling, såvel som der afsættes tid til at diskutere fremtidige løsninger, da det en stor opgave, vi skal løse i fællesskab og som kalder på alt vores kreativitet og nytænkning.