MADS HERMANSEN

Professor, Dr. Pæd., Forfatter og foredragsholder
Mads Hermansen er en yderst populær foredragsholder, der holder inspirerende og lærerige foredrag om udvikling og læring. Mads har blandt andet erfaring i at holde foredrag for medarbejdere og ledelser i: undervisningssektoren, sundhedssystemet, den sociale sektor, diverse organisationer og i private virksomheder.

Mads Hermansen er en af landets største autoriteter i læringsteori, skolekultur og undervisning i skolerne. Mads har i en lang årrække været beskæftiget med udvikling og læring- af og i organisationer, ligesom han ofte anvendes som foredragsholder og keynote speaker - både nationalt og internationalt.

Mads Hermansen har en baggrund som professor i Pædagogisk Psykologi og har gennem mange år deltaget i en lang række forskningsprojekter og arbejdsgrupper, samt været forelæser ved flere internationale universiteter. Mads modtog i 2003 2,3 mio. kr. fra Rockwoolfonden til at undersøge den danske skolekultur - herunder med fokus på, hvilket forhold, der eksisterer mellem fagligt standpunkt og disciplin i folkeskolen.

Mads har endvidere en baggrund som redaktør og konsulent ved forlagene Alinea og Klim, og er på nuværende tidspunkt konsulent for forlaget Samfundslitteratur, samt medlem af Den Nationale Videnskabsetiske Komite for Sundhedsvidenskabelig forskning (DNVK). Han har været med til udarbejdelsen af flere uddannelser og har i den forbindelse arbejdet ved Danmarks Lærerhøjskole, Danmarks Pædagogiske Universitet, Århus Universitet og CBS.

Mads Hermansen kan holde foredrag inden for en lang række emner, se eksempler nedenfor. Angiv ved forespørgsel, hvilket emne I har brug for Mads Hermansens input til.

Foredrag

Send forespørgsel

FOREDRAGSEMNER:

1. Personlig læring og læring i organisationer
2. Dansk skolekultur: Forholdet mellem lærernes ledelse af undervisning og elevernes udbytte
3. Skoleudvikling
4. Om undervisning og læring
5. Universitetsundervisning
6. Personlighedsudvikling og undervisning
7. Om kunsten at holde nallerne væk og være dybt involveret i undervisningen
8. Om retten til en værdig død
9. Om at skrive erindringer med kant og tvist
10. Om børnebørn i skole og opdragelse. Hvad bør bedsteforældre vide (og måske lade være med at blande sig i?)
11. Sundhed og selvbestemmelse om muligheder og faldgruber
12. Om læringsmål, historiefortælling og læring i dagtilbud
13. Om historiefortællingen som som livets røde tråd