JAMIL FARAH MEHDI

Foredragsholder

Send en uforpligtende forespørgsel

Vi svarer inden for 24 timer
Jamil tager med sine personlige foredrag deltagerne med på en skarp og inspirerende fortælling om sin barske opvækst som søn af to forældre, der flygtede fra det dengang borgerkrigsramte Libanon.

Jamils fortælling er en medrivende historie om de valg, han som ung traf, og de konsekvenser valgene fik. Jamils foredrag omhandler bl.a., hvordan problemer på hjemmefronten påvirkede hans koncentration i skolen, så han gik fra at være klassens stille dreng til at være på kant med loven. Foredraget har fokus på de refleksioner, Jamil gjorde sig i forbindelse med at bryde ud af det dårlige livsmønster, og de velovervejede valg som blev vejen til succes for Jamil, og som har været medvirkende til hans drivkraft og gåpåmod i dag.

Foredrag

Send forespørgsel

TAG STILLING

Ved at involvere de unge deltagere inspirerer Jamil i sit foredrag til at tage kritisk stilling til både uddannelsesvalg og arbejde.

Foredraget giver samtidigt et godt billede af, hvordan unge kan realisere målsætninger ved at reflektere over eget liv. Foredraget skal motivere deltagerne til at gøre noget aktivt for at tage deres skæbne i egne hænder og træffe valg, der er gode for dem - også fremadrettet.

Jamil lægger stor vægt på at fange de unges opmærksomhed, hvorfor foredragene bliver afholdt så levende som muligt. Jamil er nærværende, deltagerorienteret og har fokus på at skabe en positiv stemning blandt de unge.

Send forespørgsel

WORKSHOP - DEN GODE REFLEKSION

Denne workshop indledes med et personligt foredrag om Jamils livsfortælling med henblik på at igangsætte refleksioner hos de unge.

Vi har alle hørt om ordet refleksion. Vi har hørt, at der skal være tid og rum til refleksioner - men hvad vil det egentlig sige at reflektere? Al refleksion handler om at tænke på den ene eller anden måde. Først når vi bliver bevidste om vores tanker, kan vi træffe beslutninger med vores sunde bevidste jeg, så vi kan realisere vores mål og drømme i livet. Denne workshop har fokus på at udvikle unges måde at anvende deres refleksioner på som redskab til at øge deres handlingskompetencer.

Fokus på workshoppen:

  • Jamils narrative fortælling
  • Gruppeøvelser med fokus på positive refleksioner
  • Få sat ord på egne refleksioner i plenum
  • Hjælp til at træffe bevidste og velovervejede valg fremadrettet
Send forespørgsel

WORKSHOP - DEN GODE DIALOG

Workshoppen har til formål at forebygge eksklusion gennem skabelse af rum, hvor de unges stemmer bliver hørt og udfordret respektfuldt. Dette foregår i plenum og kan omhandle temaerne identitet, fællesskab, diskrimination, mobning, kultur, religion og marginalisering.

Workshoppen tager udgangspunkt i samfundsrelevante emner, som drøftes og italesættes gennem dialog blandt de unge. Dette foregår på en hyggelig og inkluderende måde, så alle får lyst til at åbne op overfor sig selv og hinanden.

Denne workshop kan bl.a. være relevant i forhold til en bestemt klasse, skole, fritidsklub eller anden ungdomsinstitution, som ønsker at forbedre det sunde fællesskab og bidrage til et bedre samfund.

Fokus på workshoppen:

  • Skabelse af rum
  • Italesættelse af specifikke emner
  • Udvidelse af horisontforståelser
  • Et sundere fælleskab hvor meninger og holdninger respekteres
  • Forebyggelse af eksklusion, radikalisering, kriminalitet og misbrug