CECILIE NØRGAARD

Uddannelses- og kønssociolog

Send en uforpligtende forespørgsel

Vi svarer inden for 24 timer
Cecilie Nørgaard operationaliserer og formidler kønsforskning på en let forståelig og håndgribelig måde. Hun tilpasser altid sin formidling og det forskningsbaserede indhold til den givne situation.

Cecilie Nørgaard er indehaver af den strategiske innovations- og formidlingsvirksomhed MANGFOLD, som formidler forskningsbaseret viden om køn og diversitet til uddannelses- og kulturområdet.

Både i ind- og udland er der efterspørgsel på Cecilies viden. Hun bruges i forskningssammenhænge, af ministerier, organisationer og institutioner. Cecilies mål er at bidrage til en social bæredygtig verden, hvor køn ikke begrænser eller er determinerende for den enkeltes livsudfoldelse. Der skal være plads til forskellighed og individualitet.

Cecilie er konsulent, forfatter og foredragsholder og kombinerer både teori og praksis i sit arbejde med udvikling af formidling, idéer og løsninger. Hun er uddannet uddannelses- og kønssociolog fra hhv. Aarhus og Københavns Universitet og har desuden en baggrund som lærer.

Foredrag

Send forespørgsel

BØRN OG KØN

Et foredrag om normbevidst og kønsreflekteret praksis.

Hvad er en rigtig dreng og en rigtig pige? Og hvilke konsekvenser har opfattelsen af et rigtigt eller forkert køn i kulturen?

I foredraget tager Cecilie udgangpsunkt i praksis og kommer med bud på, hvordan vi kan omsætte forskningsbaseret viden om køn og diversitet til pædagogisk praksis.

Foredraget er målrettet dagtilbud, skoler, klubber og andre børne- og ungeinstitutioner, der mangler inspiration til, hvordan man udvider rammerne for børns (køns)identitetsdannelse ved hjælp af små ændringer i hverdagspraksis.

Send forespørgsel

FEMINISERING- OG MASKULINISERINGSMYTER I FOLKESKOLEN

Foredraget forsøger at give et svar på, hvad der er viden, og hvad der er myter indenfor kønsopfattelsen i folkeskolen.

Kønsopfattelser er ofte funderet i en myte om, at piger er noget helt andet end drenge, og at folkeskolelæreres undervisning fremelsker det ene køn, mens det andet fremmedgøres. Men er det hele sandheden?

Cecilie Nørgaard kommer med et anderledes syn på kønsproblematikken i folkeskolen og nedbryder nogle af de dominerende myter, der er i den danske folkeskole. Vi bevæger os væk fra en forestilling om, at praksis i skolen skal tilpasses stereotype forestillinger om køn og får en forståelse for, at nøglen ligger i at udrede de kønnede myter.

Foredraget er oplagt til skoler og andre undervisningsinstitutioner, der efterspørger forskningsbaseret viden om, hvilken konsekvens begreber som taberdrenge og 12-tals piger har. Der gives desuden et svar på, hvordan vi kan bruge ny kønsforskning til at fremme diversitet og lige muligheder i en pædagogisk og didaktisk praksis.

Send forespørgsel

FREMMER VI LIGE MULIGHEDER OG LIGESTILLING I UDDANNELSESSYSTEMET I DK?

Et foredrag om kønspraksis i den danske skole sammenlignet med resten af Norden og EU.

I Danmark ser vi os som et foregangsland, når det handler om ligestilling. Vi regner med, at danske kvinder og mænd har præcis samme muligheder for uddannelse, job og karriere. Sandheden er dog en anden; vi har et af de mest kønsopdelte uddannelses- og arbejdsmarkeder i verden, hvor vi skaber en række stereotype muligheder for hhv. drenge og piger. Er der ligestilling og chancelighed uanset køn?

Cecilie Nørgaard sætter os ind i, hvilke betydninger køn tillægges i det danske uddannelsessystem, hvad vi kan lære af praksis i andre nordiske lande og EU, samt hvilken betydning ny kønsforskning kan få for den fremtidige pædagogiske og didaktiske praksis.

Send forespørgsel

DEN RØDE TRÅD MELLEM STEREOTYP KØNSSOCIALISERING OG MANGLENDE LIGESTILLING

Når vi møder børn med stereotype forventninger i kulturen, bliver de stereotype, og vi får stereotype udfordringer i samfundet. Ifølge Cecilie Nørgaard er der sammenhæng mellem måden, hvorpå vi møder børn i dag- og uddannelsesinstitutioner, og de kønsrelaterede udfordringer, samfundet står overfor. Det er gældende for arbejdsmarkedet såvel som i det private. Det viser eksempler som få mandlige pædagoger og kvindelige ledere og en høj andel af mandlige hjemløse og voldsramte kvinder i hjemmet.

I foredraget kommer vi tæt på, hvordan kulturens institutioner (gen)skaber en kultur, hvor køn tillægges en så stor betydning, at det modarbejder ligestilling og diversitet.

Foredraget henvender sig særligt til kommuner, der ønsker at fremme social bæredygtighed.