CAMILLA BRØRUP DYSSEGAARD

Lektor, ph.d. og leder af Dansk Clearinghouse, Aarhus Universitet

Send en uforpligtende forespørgsel

Vi svarer inden for 24 timer
Camilla Brørup Dyssegaard er medlem af en tænketank om inklusion og har holdt foredrag om skole, læring og pædagogik for utallige organisationer, skoler og foreninger. Hun er derudover udpeget af Danmarks Lærerforening som ekspert inden for inklusionsforskning.

Camilla Brørup Dyssegaard har gjort sig bemærket ude i landet med sine foredrag. Hun er forfatter til en mængde artikler om forskellige emner inden for inklusion, skole og pædagogik, og hendes forskning er central for enhver, der ønsker at vide mere om evidensinformeret praksis.

Camilla Brørup Dyssegaard er lektor og leder af Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning ved Aarhus Universitet. Hun blev læreruddannet i 1994, psykolog i 2004, Ph.d. i 2009 og autoriseret psykolog i 2011. Hendes Ph.d.-afhandling handlede om at udvikle skoler i en inkluderende retning og bar titlen Den svære vej fra ideal til praksis. Hun har et unikt kendskab til folkeskolen både i forhold til skolens praksis, aktuel pædagogisk forskning inden for skoleområdet og ikke mindst inklusion. I en årrække har Camilla også været tilknyttet både det pædagogiske forskningsmiljø samtidig med, at hun har haft sin daglige gang på folkeskoler.

Camillas foredrag inkluderer altid den seneste forskning og er især eftertragtede hos skoler, kommuner og foreninger, der gerne vil vide mere om inklusion, og hvordan pædagogisk forskning kan inddrages rent praktisk i hverdagen.

Foredrag

Send forespørgsel

CAMILLA BRØRUP DYSSEGAARD HOLDER FOREDRAG OM FØLGENDE EMNER

  • Fra evidensbaseret til evidensinformeret praksis. Hvordan kommer pædagogisk forskning retur til praksis, og hvordan kan praksiserfaringer inddrages i forskningen?
  • Inkluderende pædagogik - den svære vej fra ideal til praksis. Hvad skal der til, og har vi viden om, hvordan skoler kan udvikles i en inkluderende retning?
  • Skab en fælles base omkring barnet. Hvordan kan forældre til børn med særlige behov opnå en sikkerhed og tryghed ved, at deres barn skal inkluderes i almenskolen?
Send forespørgsel

ØVRIGE EMNER KAN VÆRE

  • Inklusion - hvad er status? Med udgangspunkt i Dokumentationsprojektet (2013-2015) - 12 kommuners øgede omstilling til inklusion. Formålet med projektet var at belyse kommunernes omstillingsproces i lyset af de ændrede rammer for inklusionsindsatsen, herunder hvordan de udvalgte kommuner pædagogisk og styringsmæssigt har håndteret omstillingen til øget inklusion. Der gives et repræsentativt indblik i, hvordan de 12 kommuner har arbejdet med målsætninger for en succesfuld omstilling til inklusion.
  • Dokumentationsprojektet: 19 skolers erfaringer med inklusion 2013-2015. En kvalitativ analyse. Dette er en supplerende undersøgelse til Dokumentationsprojektet om 12 kommuners øgede omstilling til inklusion. Undersøgelsen blev iværksat blandt andet for, at skolelederes og læreres "stemmer" skulle komme mere tydeligt frem for at få et bedre indtryk af, hvilken virkelighed skolerne står med.
  • Få et indblik i, hvilke metoder og indsatser der kan sættes i gang eller give inspiration i forbindelse med de centrale dele af skolereformen: Alsidig udvikling, Varieret læring, udeskole, bevægelse og lektiehjælp, Undervisningsmiljø og trivsel, Matematik og Læseforståelse og faglige læsekompetencer.