BO KRISTENSEN

Proceskonsulent, coach, underviser og foredragsholder

Send en uforpligtende forespørgsel

Vi svarer inden for 24 timer
Underviser og leder, Bo Kristensen har tilbragt størstedelen af sit liv i arbejdet med den danske grundskole, og har i denne proces samlet stor erfaring, som han passioneret deler ud af. Bo Kristensens foredrag går under et og samme tema; Grundskolen, og uddyber sig inden for bl.a. robusthed, inklusion og fællesskab.

Bo Kristensen er uddannet cand. scient. adm. og har igennem de sidste 20 år fungeret som underviser og leder i skoleverdenen, hvor han sammen med skolens øvrige aktører, har arbejdet målrettet med at udvikle skolen. I denne proces er forandring og udvikling nøgleord, og en proces, der ligger langt forud for den seneste og meget omtalte skolereforms indførelse. Herudover er Bo konsulent i den velrennomerede organisation, Skolernes Hus. 

Bo har i en årrække arbejdet som proceskonsulent og coach, samt som leder i en kursusafdeling, hvorfra han har skabt sit store erfaringsgrundlag som foredragsholder. Bo Kristensens foredrag både oplyser, udfordrer, stiller spørgsmål og underholder tilhørerne på én og samme tid. 

Foredrag

Send forespørgsel

SKOLEN - EN ARBEJDSPLADS UNDER FORANDRING

Grundskolen er altid i mediernes søgelys. Alle har en holdning til skolen, og der skydes til højre og til venstre. Alt imens dem, som står helt konkret med udfordringerne, sommetider ikke helt kan følge med. For dem, som skal realisere en reform og forandre kendte roller og vaner, er det en på én gang krævende og spændende proces. Skal en sådan proces blive en succes, kræver det mod, bl.a. til at kigge på sig selv og sin egen position.
Læring i det 21. århundrede: Hvad ved vi og hvordan kan vi anvende den viden i skolerne i dag? Vi er nødt til at udfordre det gængse og miste fodfæste for en tid. Med fokus på skolen gives der konkrete bud på de indsatsområder, hvor der kan sættes ind. Det være sig struktur, kommunikation, samarbejde og ikke mindst den måde, der tænkes skole på.
Demokratisk dannelse, hvordan etablerer vi en demokratisk hverdag, hvor vi ikke kun lærer om demokrati, men lever demokratisk. Alle de udfordringer vi står overfor, i skolen såvel som udenfor skolen, kunne indikere at vi står midt i et paradigmeskift. Hvordan kan det komme til at påvirke skolen fremover?
Fra skole til Den Lærende Virksomhed.

Send forespørgsel

ROBUSTHED - ET FÆLLES ANSVAR

Robusthed er en af de vigtigste karaktertræk, vi kan støtte børn og unge til at have. Robusthed betyder, at børn og unge har mod på livet, og at de kan håndtere den modstand, vi alle oplever fra tid til anden. Børn og unge skal etablere en robusthed, som de får brug for i alle livets relationer. Såvel på arbejdsmarkedet som i privatlivet. Når børn og unge oplever følelsen af robusthed, kan de lettere opleve trivsel og tilegne sig læring.
I dette foredrag stiller Bo Kristensen skarpt på, hvad der fordrer robusthed blandt børn og unge, samt hvad, der kan hindre den. Robusthed efterspørges på arbejdsmarkedet, men skal vi lære at være robuste, så kræver det, at vi også lærer det i institutionerne og i skolen.
At lære at være robust, fordrer at alle børn og unge bliver set af de voksne, såvel forældre som personale, at de får afprøvet og bliver udfordret, i deres kvalifikationer og kompetencer. At alle inkluderes i et forpligtende fællesskab. Skal vores børn og unge blive robuste, skal vi minimere mobning og være opmærksomme på den sociale arvs udfordringer. Samt sikre, at der ikke sker aflæring, at vigtige kompetencer, som innovative og kreative færdigheder. Vore børn og unge tilbringer meget tid i institutioner og i skolen, og efter den seneste reform, endnu mere end tidligere. Derfor er det vigtigt, at læring og trivsel går hånd i hånd.
Fra, ansvar for egen læring, til medansvar for egen og andres læring. Fra den passive sammenfoldede elev, til den aktive oprette elev. Fra den lyttende til den producerende elev.
Hvad bliver udfordringerne så for institutionerne og skolerne, og hvordan indrettes en institutions- eller skolehverdag, der sikrer vores børn og unges trivsel. At sikre robusthed, forudsætter, et tæt og forpligtende samarbejde med forældrene, igennem involvering og information. Ligesom børns og unges robusthed fordrer forpligtende fællesskab, så fordrer det også et forpligtende samarbejde imellem forældre, institutioner og skoler.
Både forældre, institutioner og skoler vil vinde på, at se på barnet og den unge ud fra hinandens perspektiver.

Send forespørgsel

SKOLEN - EN ARBEJDSPLADS FOR BØRN OG UNGE

Vore børn og unge tilbringer meget tid i skolen, og efter den seneste reform endnu mere end tideligere. Derfor er det vigtigt at læring og trivsel går hånd i hånd. Robusthed efterspørges på arbejdsmarkedet, men skal vi lære at være robuste, så kræver det at vi lærer det i skolen.
At lære at være robust, fordrer at alle børn og unge bliver set af de voksne, at de får afprøvet og bliver udfordret i deres kvalifikationer og kompetencer. At alle inkluderes i et forpligtende fællesskab. Skal inklusion lykkes, skal vi minimere mobning, være opmærksomme på den sociale arv og sikre at der ikke sker aflæring, at vigtige kompetencer, som innovative og kreative færdigheder.
Fra ansvar for egen læring, til medansvar for egen og andres læring. Fra den passive sammenfolede elev, til den aktive oprette elev. Fra den lyttende til den producerende elev.
Hvad bliver udfordringerne så for skolerne, og hvordan indrettes en skolehverdag der sikrer vores børn og unges trivsel? Skal skolen i det 21. århundrede lykkes med det, må den havde mod til at se sig selv fra andre perspektiver. Robuste børn og unge forudsætter en robust skole eller Lærende Virksomhed.

Send forespørgsel

SKOLEN - INKLUSION OG FÆLLESSKAB

Når vores børn skal i skole, kommer de til at indgå i fællesskaber igennem rigtigt mange år. Det er dog værd at reflektere over, om vi tager disse fælleskaber for givet.
Rigtigt mange børn oplever, at de ikke automatisk bliver en del af disse fællesskaber. Mobning er desværre stadig en del af skoleverdenen. Faglige udfordringer, kan være en anden årsag til eksklusion fra fælleskabet.
Skolerne har pligt til at udforme værdigrundlag, men implementeres de pæne ord og hensigter, så de i højere grad gavner fællesskaberne. Undervisningsdifferentiering er et andet begreb i forbindelse med inklusion. Vi ved at alle børn ikke lærer på samme måde, og alligevel udformer vi typisk undervisningen på samme måde.
Deltagerbegrebet er centralt i forhold til stærke fællesskaber, er du ikke en aktiv deltager bliver du let tilskuer til egen læring. Ligeledes er meningsfulde fælleskaber væsentligt i forhold til at den enkelte kan se mening med sin rolle i fælleskabet. En stærk skole hjem relation, må også være tilstede hvis alle børn skal inkluderes i fællesskaberne.
Seks ord der kan gavne et inkluderende fællesskab: medansvar tolerence initiativ samarbejdsevne beslutningsevne vurderingsevne.