ANETTE SCHARLING

Cand.mag i sprogpsykologi, oplevelsesorienteret psykoterapeut og foredragsholder

Send en uforpligtende forespørgsel

Vi svarer inden for 24 timer
Anette Scharling tilbyder kurser, foredrag og oplæg til forældremøder om sprogforståelse og kommunikation. Hun bruger sin egen brede teoretiske viden til at give deltagerne et bedre indblik i, hvordan vi forstår andres kommunikation, og hvordan vores kommunikation påvirker vores omverden.

Anette Scharling er uddannet cand.mag. i sprogpsykologi fra Københavns Universitet. Sprogpsykologi er studiet af vores forståelse af hinanden gennem sproget, dvs. i, mellem og bag ordene.

Anettes største interessefelt indenfor sprogpsykologien er vores forståelser og misforståelser af hinanden. Hun har specialiseret sig i børns følelses- og tankemæssige forståelsesniveau, dvs. opfattelser og forståelser af det, vi siger. Anette har særlig stor ekspertise med forståelsen hos børn/unge i alderen 8-20 år. 

Anette Scharling er ligeledes uddannet oplevelsesorienteret psykoterapeut fra Psykoterapeutisk institut i København. Her har hun specialiseret sig i børns udvikling.

Derudover er Anette indehaver af kommunikationsfirmaet Anescom og mor til en datter og to sønner.  

Anette arbejder med forældre og lærere til børn og unge - hun tilbyder:

 • Kursus for lærere om vores forskellige forståelser af kommunikation: Hvorfor forstår vi ikke altid hinanden? Hvorfor misforstår vi hinanden - ofte uden at vide det? Hvordan bliver vi ved hjælp af forskellige værktøjer bedre til at forstå vores indbyrdes kommunikation?
 • Foredrag for lærere og forældre om deres indflydelse på børns kommunikation og adfærd.
 • Oplæg til forældre- og teammøder.
 • Coaching af forældre i bedre forståelse af deres børns/unges kommunikation og forståelser.

Foredrag

Send forespørgsel

FOREDRAG FOR FORÆLDRE OG LÆRERE

Børn og unge taler ud fra andre forståelsesperspektiver end voksne, fordi deres forståelsesplatform ikke er den samme.

Vores forståelsesevne, og dermed vores måde at kommunikere på, er påvirket af flere faktorer som vaner, mønstre, normer, kultur og opvækst, hvilket ofte giver forståelsesvanskeligheder parterne imellem. Dette betyder ofte, at voksne og børn/unge taler forbi hinanden eller misforstår hinanden.

Men det kan den voksne samtalepartner forholdsvis let gøre noget ved.

Anettes foredrag handler om de voksnes påvirkning af og indflydelse på børns adfærd både sprogligt og adfærdsmæssigt. Hun kommer ind på, hvordan voksne tror, de kommunikerer, hvordan de i virkeligheden kommunikerer, og hvordan de kan gøre det bedre.

Når man underviser børn er spontan interaktion en del af undervisningen. Børn kan ikke vente lang tid, når de først har fået noget på hjertet. Og det kommer til at fylde deres tankegang, så undervisningen derefter ikke er optimal. Sådan har voksne det også ind imellem. Der vil derfor være mulighed for spørgsmål undervejs, så mange der er nødvendige.

Foredraget varer derfor 2-3 timer afhængig af spørgsmålsomfang.

Foredraget kan tilpasses lærere, forældre og pædagoger til børn i skole, SFO og andre dagtilbud. 

Send forespørgsel

KURSUS FOR LÆRERE

Hvordan bliver vi bedre til at kommunikere og forstå andres kommunikation? Hvordan kommunikerer I med hinanden? Er der ofte misforståelser?

Sproget kan ikke bestemme opfattelsen af det, der menes med det sagte, da vores forståelser og misforståelser er grundlæggende subjektive fænomener, skabt af parterne selv. Men vi kan mindske vores misforståelser og bedre vores forståelser af hinandens udsagn. Det kræver dog en indsigt i vores forskellige måder at opfatte og forstå det sagte. Og med denne indsigt kan vi anvende værktøjer, så vi får mulighed for at forstå og kommunikere bedre med hinanden.

De fleste konflikter og frustrationssamtaler kan faktisk løses med simple værktøjer og forståelser.

Kurset handler om vores forskellige måder at kommunikere på, og hvordan vi kan bruge vores kommunikation på en positiv måde, der giver bedre udbytte af vores samtaler.

Formålene med dette kursus er:

 1. At bevidstgøre og tydeliggøre vores forskellige mønstre, vaner og forståelser, når vi taler sammen.
 2. At få værktøjer til at lytte, forstå og kommunikere bedre. 

Undervisningen vil bestå af:

 • Hvad er kommunikation?
 • Hvordan forstår vi, hvad der bliver sagt?
 • Det eksplicitte kontra det implicitte.
 • Hvordan lytter og kommunikerer vi bedre?
 • Den svære samtale.

Kurset løber over tre dage:

 • To dages undervisning med øvelser.
 • 14 dages øvelse i praksis.
 • En dags evaluering og opfølgende undervisning.
Send forespørgsel

OPLÆG TIL FORÆLDRE- OG TEAMMØDER

Anette kan tilbyde oplæg til forældremøder om forskellen mellem drenge og piger ift. deres måder at diskutere på og deres gruppedannelser. Hvilken betydning har forskellene for kammerater, venner, veninder, bedsteveninden osv.?

Anette får almindeligvis en problemstilling eller en undren fra læreren, som hun specifikt forholder til sig i oplægget.

Anette tilbyder også sin ekspertise til teammøder på mellemtrinnet og i udskolingen. Her kan agendaen omhandle gruppedannelser og diskussioner eller udvikling fra præteenager til teenager - hvad er det for et følelsesmæssigt pus, der spiller os, når det handler om forståelser og opfattelser?