TRICAS PSYKOLOGERNE

E-sport og gaming
Tricas psykologerne er et nutidigt og alsidigt psykologhus, som arbejder ud fra to kerneværdier: Trivsel og
optimering. I arbejdet med eSport har de fokus på at forstærke kommunikation og kultur.

Tricas Psykologerne holder foredrag på skoler, i foreninger og organisationer, som favner eSport og facilitererer ligeledes flere projketer omkring eSport rundt om i landet. 

Tricas Psykologerne arbejder med talentudvikling, teamudvikling og hjælp til personlig udvikling for eSportsudøvere. Deres erfaring er, at der er en stærk sammenhæng mellem hvordan vi landet over anerkender eSporten og hvordan vi kan høste positive effekter af eSporten. 

For Tricas Psykologerne er eSport g gaming generelt et fænomen, der er kommet for at blive. Derfor er deres formål med at arbejde med eSport, at være med til at sikre, at vi anvender potentialet for læring, fællesskab og udvikling igennem eSporten, på bedst mulig vis. Derfor er foredrag og kurser fra Tricas Psykologerne fokuseret på at bruge eSPort til at skabe udvikling, og formindske ulemperne ved feltet. 

Trcias Psykologernes foredrag og kurser er altid tilpasset Jeres virkelighed, og de vil derfor meget gerne tale med Jer, om Jeres behov. Læs derfor de tre nedenstående foredrag som eksempler og kontakt os, så vi kan imødekomme netop Jeres behov.

Foredrag

Send forespørgsel

ESPORT - ET OVERBLIK

I dette foredrag giver vi Jer indsigt i eSportens tilblivelse og historie. Vi tager et kig på hvor eSporten står
nu, og giver et kvalificeret bud på hvor eSporten er på vej hen. Dette foredrag kan være et godt startskud til
at få informeret og samlet hele jeres organisation omkring Jeres eSports-tiltag, ved at sørge for at alle ved
hvad det er for en størrelse vi har med at gøre.

45-90 min.

Send forespørgsel

ESPORT SOM FÆLLESSKABSFORSTÆRKER

Hvordan kan vi anvende den ekstreme interesse for eSport og gaming, til at bygge stærke sociale lærings
fællesskaber? I dette foredrag gør vi det klart hvordan psykologisk teori og erfaring kan forklare hvorfor vi
skal anvende eSport som en fællesskabsforstærker. Dertil følger gode råd til hvordan det kan gøres i
netop Jeres hverdag. Foredraget kan med fordel ligge op til et efterfølgende samarbejde, hvor vi hjælper
Jer med at skabe og forstærke eSports-tiltag i Jeres virkelighed.

45-90 min.

Send forespørgsel

ESPORTS, FORÆLDRE, LÆRERE OG BØRN

I dette foredrag ser vi nærmere på nogle af de spørgsmål, som I kan have som forældre og/eller lærere. Vi vil altid udsende et spørgeskema (elektronisk), hvor I har mulighed for at stille Jeres spørgsmål omkring de
psykologiske mekanismer i eSport og gaming. Vi bygger derudaf et foredrag sammen til Jer, som svarer på
Jeres spørgsmål, og inspirerer Jeres fremadrettede kommunikation og læring omkring eSport.
Ud over disse tre eksempler, udvider vi også gerne vores tid sammen med jer, i hele temadage eller
workshops omkring emnet. Kontakt os for at snakke nærmere om dette. Kontakt os også hvis I har nogle
emner omkring eSporten I ønsker belyst. Hvis vi ikke selv har den fornødne viden, har vi et kæmpe netværk
i eSporten, vi kan trække på.

45-90 min.