NIELS EGELUND

Professor i specialpædagogik på DPU, Dr.pæd og Ph.D.

Send en uforpligtende forespørgsel

Vi svarer inden for 24 timer
Niels Egelund er en af landets mest benyttede foredragsholdere inden for pædagogik og undervisning og har holdt foredrag for et utal af skoler, foreninger og organisationer. Mød en inspirerende foredragsholder, der formår at formidle essensen af mange års forskning, altid krydret med helt opdateret viden.

Niels Egelund er Danmarks førende ekspert på den danske folkeskole, hvor han har forsket og skrevet om specialundervisning, rummelighed, evalueringer, kvalitet og faglighed samt meget andet.

Niels Egelund er professor i specialpædagogik på Dansk Institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet. Han blev uddannet lærer i 1968, blev mag.art. i psykologi i 1976, lic.pæd. i 1982 og Dr.pæd. i 1990. Hans doktordisputats var om adfærdsvanskelige børn.

Niels Egelund har været eller er medlem af en lang række komitéer og råd. Af de væsentligste kan nævnes: Børnerådet, Globaliseringsrådet, Skolerådets formandskab, Task Force om fremtidens dagtilbud (formand), DEAs Ungdomsuddannelseskommission (formand). Niels Egelund har været leder af PISA-undersøgelserne i Danmark frem til 2013 og har været med fra deres begyndelse i 1998.

Niels Egelund er utvivlsomt en af landets største kapaciteter inden for pædagogik og den danske skole, hvor hans interesseområde koncentrerer sig om folkeskolen. Her har han i en årrække taget centrale punkter op til debat - fra fagligheden i undervisningen til specialundervisning og urolige elever. Han er desuden forfatter til en mængde artikler om varierende emner indenfor de nævnte områder, og hans forskning er central for enhver, der ønsker at vide mere om såvel voksnes som børns kompetencer i forbindelse med undervisning.

Foredrag

Send forespørgsel

FOREDRAGSTITLER AF NIELS EGELUND

  • Kvalitet, faglighed og trivsel i folkeskolen
  • Hvad fortæller PISA-undersøgelsen os om den danske skole?
  • Specialundervisning kontra inklusion i folkeskolen
  • Urolige elever i folkeskolen
  • Overgang mellem børnehave og skole
  • Overgang mellem skole og ungdomsuddannelse
  • Er vores ungdomsuddannelsessystem sygt?
  • Pige- og drengepædagogik
  • Hvad kan den danske grundskole lære af kineserne?