MICKI SUNESEN

Forsker, rådgiver og foredragsholder

Send en uforpligtende forespørgsel

Vi svarer inden for 24 timer
Micki Sunesen er Ph.d. i organisatorisk læring, kompetenceudvikling og neuro- og kognitionsorienteret relationspædagogik. Han tager i sine inspirerende foredrag udgangspunkt i egen forskning kombineret med erfaring fra praksis i folkeskolen.

Micki Sunesen arbejder i dag som chef i et konsulenthus. Han har en pædagogisk baggrund som lærer i folkeskolen og har fungeret som konsulent i kommunalt regi.

Mickis faglige kompetencer bruges i flere sammenhænge; undervisning på uddannelser og kurser om professionelles læring i lærende organisationer, rådgivning i udviklings- og forandringsprocesser i komplekse systemer og som oplægsholder på konferencer i både Danmark, Norge og Tyskland.

Derudover indgår Micki i forskellige forskningssammenhænge. Han foretrækker at bruge en kombination af aktionsforskning og Mixed Method Research, hvor kvalitative og kvantitative metoder kombineres i samme forskningsdesign.

Micki er forfatter og medforfatter på en lang række artikler og bøger, bl.a.

  • Inklusion og neuropædagogik (Munkholm Forlag, 2012).
  • Didaktikhåndbogen - Teorier og temaer (Hans Reitzels Forlag, 2016), og senest
  • Mediated Learning Experience - en inkluderende praksis i dagtilbud og skole (Dafolo, 2017).

Mickis foredrag henvender sig til lærere, pædagoger, ledere, konsulenter og psykologer.

Læs artiklen Planlægning af pædagogiske kompetenceudviklingsforløb af Micki Sunesen.

Foredrag

Send forespørgsel

NEUROPÆDAGOGIK I DAGTILBUD OG SKOLE

Her præsenteres deltagerne for nyeste og mest grundlæggende viden om hjernen, hjernens udvikling og måden, hvorpå hjernen fungerer. Med dette udgangspunkt beskriver Micki Sunesen, hvordan denne viden kan bruges i den pædagogiske praksis. Til at bygge bro mellem det neuropsykologiske og det pædagogiske gør Micki brug af Mediated Learning Experience (MLE), som er en forståelse af menneskelig læring og udvikling, oprindeligt formuleret af den israelske professor Reuven Feuerstein. Som den eneste i Danmark har Micki udført selvstændig forskning relateret til MLE. Deltagerne får derfor et helt unikt indblik i dette faglige univers.

Foredraget er relevant for jer, der søger viden om, hvordan man på en pædagogisk relevant måde kan bruge viden om hjernen. Foredraget varer mellem to og fire timer og kan afvikles, så det matcher jeres specifikke behov og ønsker.

Send forespørgsel

KOMPETENCEUDVIKLING I DAGTILBUD OG SKOLE

Hvad oplever lærere og pædagoger, at de lærer, når de deltager i kompetenceudviklingsforløb? Det har Micki Sunesen svaret på, og han leverer det med afsæt i egen forskning på området. Micki fortæller om, hvordan kompetenceudviklingsforløb kan gøres i praksis. Hvordan et forløb kan forberedes, afvikles, og hvad man kan gøre for, at den professionelle læring fortsætter efter endt forløb... eller egentlig slutter det ikke, og det er en af Mickis pointer.

I foredraget bliver gængse forestillinger om kompetenceudvikling udfordret, og der gives bud på, hvad alternative opfattelser kan være.

Deltagerne bliver løbende involveret gennem dialog i grupper og i plenum.

Foredraget er især relevant for jer, som står overfor et udviklingsarbejde og søger inspiration til, hvordan I kan gøre det på den optimale måde. Foredraget varer mellem to og fire timer og kan afvikles, så det matcher jeres specifikke behov og ønsker.