MADS ANANDA LODAHL

Forfatter, konsulent og foredragsholder med fokus på køn og seksualitet
Mads Ananda Lodahl er en eftertragtet oplægsholder, når mangfoldighed,
normalitet og inklusion er på dagsordenen. Han beskæftiger sig særligt med køn og seksualitet, og sætter gang i en debat, der varer ved længe efter, arrangementet er slut.

Til sine foredrag er Mads Ananda Lodahl ikke bange for at bringe både sig selv og deltagerne i spil i en ærlig dialog om, hvordan vi kan få alle ind i varmen, så de kan udfolde deres fulde potentiale. Mads er som foredragsholder særligt kendt for at nå ind under huden med sit personlige engagement og sin praktiske tilgang til emnet.

Mads er uddannet lærer og har studeret queer-teori og konflikthåndtering. Han har arbejdet som rådgiver på Sexlinien for Unge hos Sex & Samfund, holdt en TED-talk om emnet, skriver lejlighedsvis om kultur for dagbladet Information og har levet af at holde foredrag i flere år.

Som foredragsholder har Mads bl.a. arbejdet sammen med Københavns Kommune, Mellemfolkeligt Samvirke, Greenpeace, DR, Roskilde Festival, CEVEA og et hav af uddannelsesinstitutioner både i
Danmark og internationalt. Senest har Mads udgivet essaysamlingen Upassende Opførsel om køn og seksualitet på kant med samfundets normer og forventninger. Desuden har han været involveret i en lang række kulturelle og kønspolitiske projekter gennem de seneste 15 år, og det er også i det praktiske arbejde med at skabe inklusion ude i virkeligheden, at han henter sin erfaring og viden.

Mads Ananda Lodahl deltager hyppigt i paneldebatter og er populær som åbningstaler eller afsluttende oplægsholder på konferencer eller temadage, ligesom han bl.a. besøger institutioner som konsulent.

Foredrag

Send forespørgsel

FOREDRAG OM LGBT-HISTORIE

Mads fortæller med indlevelse og fascinerede historiske fotos om LGBT-personers (LGBT = lesbiske, bøsser, biseksuelle og transkønnede) kamp for anerkendelse og forklarer, hvordan denne gruppes kamp hænger sammen med andre minoritetsgrupper og med resten af samfundet. Efter oplægget diskuterer han politiske strategier, demokratiopfattelser og minoritetsoplevelser med deltagerne. Gennem foredraget får deltagerne et dybdegående indblik i en historie, som mange ikke kender og anledning til at tale om minoriteter på en anden måde end den sædvanlige personbundne.

En underholdende og tankevækkende blanding af historietime, samfundsfag og debataften, der vækker deltagernes interesse. Foredraget henvender sig til unge, fx efterskoler og ungdomsuddannelser og voksne, fx historielærere.

Send forespørgsel

FOREDRAG OM MÆND

Siden 2009 har Mads forsøgt at svare på spørgsmålet hvad er en mand? og det har ført ham langt omkring. I foredraget inviterer han publikum til at tænke med i denne sjove, men også seriøse leg og kommer omkring kønsforskning, kriminalitetsstatistikker, feminisme, seksualitet, grammatik, sprog, politik og sine egne erfaringer med både at blive inviteret indenfor og smidt ud af mændenes verden. Det er tid til at undre sig og være nysgerrig. Og lære en masse i processen!

Foredraget henvender sig til alle over grundskolealderen og egner sig godt til fyraftensmøder og andet, hvor det godt må være lidt sjovt, mens man får et fagligt input.

Send forespørgsel

NORMKRITISK FOREDRAG OM KØN I EN PÆDAGOGISK PRAKSIS

Mads giver en jordnær og letforståelig introduktion til normkritisk pædagogik og kønsteori, fortæller fakta om LGBT-børn og unge og deres vilkår i institutioner og samfundet og udfordrer stereotype og vanebaserede forestillinger om børn og voksnes køn med stærke argumenter fra både det teoretiske og det personlige felt. Han fortæller anekdoter fra den pædagogiske praksis og arbejder med deltagernes egne erfaringer og dilemmaer med børn, der er i konflikt med den heteroseksuelle norm.

Særligt egnet til lærer- og pædagogseminarier og personalegrupper indenfor det pædagogiske felt.

Send forespørgsel

WORKSHOP OM AT OVERVINDE UNDERTRYKKELSE OG DISKRIMINATION

Mads har udviklet et system med ikke mindre end 21 meget konkrete former for modstand mod alle former for undertrykkelse. Systemet kan benyttes af alle udsatte grupper, individer og minoriteter, og der er noget for enhver smag, lige fra det parlamentariske til det provokerende, det milde til det militante, det ufarlige til det ulovlige. Mads leverer værktøjet og værktøjskassen - du bestemmer, hvordan du bruger det! Workshoppen er blevet kaldt overvældende empowering og giver
deltagerne en stærk oplevelse af magt over eget liv og tro på forandring. Aldrig mere magtesløs!

Workshoppen egner sig til alle unge og voksne, der ind i mellem kommer i klemme i samfundet eller som engagerer sig politisk, fx unge udsatte, fagforeninger og NGO'er. 

Send forespørgsel

WORKSHOP OM MAGT OG HERSKERTEKNIKKER

Mads holder en workshop om magtforhold og gruppedynamik for fx en personalegruppe eller en gruppe studerende. Efter et jordnært oplæg om grundlæggende magtteori og en introduktion til de såkaldte herskerteknikker, leder Mads publikum gennem et gruppearbejde med deltagernes egne oplevelser både fra arbejdspladsen og i andre situationer. Workshoppen gør deltagerne opmærksomme på hierarkier og magtforhold og giver tankevækkende værktøjer til mere trivsel.

Team-building, inklusion og aktiv deltagelse. Workshoppen henvender sig til voksne og unge over grundskolealderen og kan vare mellem 90 minutter og tre timer alt efter, hvor grundigt deltagerne ønsker at arbejde med egne erfaringer og team-building.