KARSTEN B. VESTER

Foredragsholder og relationsskaber i Virksomheder adopterer skoleklasser
Karsten B. Vester er specialist i at skabe relationer og har bl.a. grundlagt Relationsnetværket, der gennem relationer mellem virksomheder og mennesker, skaber bedre arbejdspladser med større trivsel og social ansvarlighed.

RelationsNetværket er et uafhængigt netværk af private og offentlige virksomheder der har et fællesskab om HR, Ledelse, Trivsel, Social ansvar og Forretning.

Karsten B. Vester har, som en integreret del af Relationsnetværket, stiftet initiativet Virksomheder adopterer skoleklasser der i mere end 15 år har arbejdet med, at etablere længerevarende partnerskaber mellem skoleklasser og virksomheder. Her kommer eleverne på minimum 2 årlige læringsbesøg hos adoptionsvirksomheden, hvor de:

  • dels får kendskab til virksomhedens produkter/service
  • dels får skabt relationer til medarbejderne og indblik i deres uddannelser og arbejdsopgaver.

Initiativet er endvidere blevet grundstenen til en ny bog som behandler emnets metoder, erfaringer og eksempler. Book et foredrag med Karsten B. Vester, hvis du vil høre mere om, hvordan børn og unge i en tidlig alder kan lære af at blive adopteret af erhvervslivet 

Foredrag

Send forespørgsel

VIRKSOMHEDER ADOPTERER SKOLEKLASSER

Der bliver talt meget om, at virksomhederne mangler arbejdskraft, og i disse år er især de faglige uddannelser kommet i fokus. Folkeskolereformen har indført den åbne skole, og det er paradoksalt at virksomhederne på den ene side mangler medarbejdere, og skolerne på den anden side mangler virksomheder, der kan være med til at løfte undervisningen.

I initiativet Virksomheder adopterer skoleklasser mødes virksomhedernes og skolernes behov, og det betyder en unik win-win-situation for alle involverede ikke mindst eleverne. Igennem en langvarigt partnerskab der løber fra 1. til 9. klasse lærer eleverne gennem løbende læringsbesøg om virksomheden, muligheder for job på arbejdsmarkedet, og de får adgang til et spændende og unikt læringsrum.

Ved at tage udgangspunkt i undervisningen i skolen overføres fag og temaer til læringsbesøg i virksomhederne.

Oplægget er en præsentation af den metode, og de erfaringer, som RelationsNetværket har udviklet igennem mange år og igennem mange erfaringer. I dag deltager næste 1.000 skoleelever i initiativet, og samlet er de på +100 læringsbesøg i virksomhederne pr. skoleår.