DEN KREATIVE AFDELING

Specialister i kreativ pædagogik og kunstformidling

Send en uforpligtende forespørgsel

Vi svarer inden for 24 timer
Den Kreative Afdeling går forrest i udviklingen af børn og unges kreative kompetencer gennem videns- og erfaringsbaseret kreativ, kunstnerisk og innovativ pædagogik og didaktik.

Den Kreative Afdelings kernekompetence er skæve og utraditionelle idéer, samt gennem et stort erfaringsgrundlag, at facilitere kreative processer, der er aktuelle og tilpasset målgruppens nærmeste udviklingszone. Med den Kreative kompetence som omdfrejningspunkt, fokuserer Den Kreative Afdeling på evnen til at tænke nye tanker og omsætte disse kreative tanker i praktiske handlinger eller gennem æstetiske udtryk. 

Den Kreative Afdeling har stor erfaring i at indgå i undervisningssammenhænge eller i institutioner sammen med børn, såvel som i, at afholde kurser for pædagoger og andet relevant fagpersonale, i at udtrykke sine kreative tanker gennem fysisk materiale.

Trænger jeres firma til at lege og kaste sig ud i at få de skøre idéer, så er Den Kreative Afdeling endvider erfaren inden for teambuilding og personaledage, hvor en organisation gennem leg og samarbejde, lærer forskellige metoder til, hvordan man får kreative idéer og giver slip på hæmningerne - send en forespørgsel for mere information om teambuilding med Den Kreative Afdeling. 

Foredrag

Send forespørgsel

”OM AT UDVIKLE BØRNS EVNE TIL AT TÆNKE OG UDTRYKKE SIG KREATIVT"

Eksempler på temaer:

  • Hvordan udvikler jeg børns kreative og innovative kompetencer?
  • Hvordan fastholder jeg børns tegnelyst?
  • Hvordan laver jeg samtidskunst med børn?
  • Hvordan formidler jeg kunst for børn?
Send forespørgsel

WORKSHOP: OPFINDERKURSET

På opfinderkurset skal deltagerne arbejde med innovation og skabe en prototype ud fra en problemstilling. Vi kommer ud til jer med et klassesæt af værktøjskasser. I hver værktøjskasse er der materialer, som deltagerne kan lave modeller af. Der er forskellige materialer i kasserne, så deltagerne ikke får de samme materialer. Deltagerne trækker individuelt en opgave, der kan være at bygge et fort, der svæver i luften eller en maskine, der kan stoppe tiden. Vi afslutter forløbet med, at hver deltager fremviser deres opfindelse og fortæller om tankerne bag.