BIRGIT RITTER

Ledelses- og Trivselskonsulent

Send en uforpligtende forespørgsel

Vi svarer inden for 24 timer
Birgit Ritter er en specialiseret rådgivningskonsulent, der sikrer elever og medarbejderes trivsel og overskud gennem foredrag, rådgivning, coaching samt lederudvikling.

Birgit Ritter har de sidste 15 år arbejdet med motivation, ledelse, arbejdsglæde og trivsel. De seneste 6 år, har hun arbejdet med autencitet samt personlige kvaliteter og egenskaber. For at sikre rammerne for øget trivsel og arbejdsglæde, arbejder hun desuden med at udvikle den robuste organisation/folkeskole.

Foredrag

Send forespørgsel

DEN ROBUSTE FOLKESKOLE

Udvikling af den langsigtede sunde og holdbare Folkeskole

På samme måde som virksomheder ikke kan kræve robuste medarbejdere og forvente at det er løsningen på intern mistrivsel, kan folkeskoler heller ikke forvente robuste børn, uden selv at tage den primære del af ansvaret. Selv de mest robuste børn, bukker under, hvis ikke rammerne er robuste.

Få indblik i hvordan I som skoler skaber rammerne der støtter og udvikler robuste børn.

 

Varighed: 1 time

Send forespørgsel

TRIVSEL, SELVVÆRD OG SAMMENHOLD

Børn og unge bliver i dag konstant påvirket udefra af forventninger, krav og standarder fra både forældre, skole og klassekammerater. Konsekvensen er mistrivsel, lavt selvværd og manglende overskud til læring. For at kunne navigere i det, må de blive bevidste om egne kvaliteter og værdier. Ved hjælp af øvelser, samtale, guidede meditationer og leg får eleverne indblik i egne styrker og personligheder.

Eleverne får indblik i forskelligheder blandt børnene og styrkerne ved egne værdier. De vil begynde at se, hvem de selv er og hvad de har brug for. I takt med, at de begynder at forstå og acceptere sig selv, vil de få en større selvtillid og et bedre selvværd. Derudover vil de få en større forståelse og respekt for andre mennesker. Det giver mere accept og rummelighed, hvilket resulterer i et større sammenhold og mindre mobning.

Fremhæv den enkeltes kvaliteter og skab bedre sammenhold i klassen

Hvornår kan det bruges?

1. Emneuge

I har emneuge og skal arbejde med f.eks. relationer, det gode liv, kommunikation, empati, kultur, livsfilosofi og etik. Ritterhuset udarbejder sammen med jer et forløb der understøtter forskellighederne i de forskellige menneskelige kvaliteter.

2. Udfordring

Mistrivsel, manglende selvværd eller lign. og I mangler værktøjer til at nå ind til børnene alle børnene.

3. Tackling

Hvordan tackler forskellige typer udfordringer? Nogle typer er stille og går ind for sig selv, mens andre typer er udad reagerende. En dialog omkring hvorfor vi tackler det forskelligt

4. Lærercoaching

Ønsker du at blive en autentisk lærer eller at kunne passe bedre på dig selv. Trivsel på lærerværelset

Varighed: Forløb tilpasses den enkelte skole