BENT DAHL JENSEN

Redaktør, forfatter og foredragsholder

Send en uforpligtende forespørgsel

Vi svarer inden for 24 timer
Bent Dahl Jensen er journalist og har i mange år arbejdet med journalistik, information og kommunikation i forskellige sammenhænge, primært i den kirkelige verden. Han var 1994-2002 journalist og redaktionssekretær på Kristeligt Dagblad og har siden været freelancejournalist og foredragsholder.

Bent Dahl Jensen er redaktør af netavisen Sameksistens.dk. Han har i mange år som freelancer arbejdet med journalistik og kommunikation i forskellige sammenhænge. I 1994-2002 var han journalist og redaktionssekretær på Kristeligt Dagblad, og i 2010 oprettede han netavisen Sameksistens.dk, der arbejder for at fremme fredelig sameksistens mellem mennesker på tværs af vores etniske, kulturelle, religiøse, personlige og sociale forskelligheder.

På Sameksistens.dk har han i flere år udgivet analyser af indvandrere og flygtninges religiøse baggrund. I 2016 og 2017 har han udarbejdet analyser af danske mediers omtale af islam og muslimer. Endvidere har han skrevet flere baggrundsartikler om religionsfrihed og om krænkelser af religionsfriheden i Danmark og andre lande.

Bent Dahl Jensen har bidraget til antologien Det relationelle menneske. Personalisme i perspektiv (Forlaget Vindelsti, 2015) med artiklen Værdig og respektfuld integration.


 

Foredrag

Send forespørgsel

GRÆNSEFLADER MELLEM RELIGIONSFRIHED OG SAMEKSISTENS

Religionsfriheden er under politisk pres i Danmark. Folketinget har i de seneste år vedtaget flere forslag, der begrænser religionsfriheden i Danmark, og der fremsættes til stadighed forslag, som hvis de vedtages vil medføre yderligere indskrænkninger af religionsfriheden. Konsekvensen er, at Danmark på den ene side bliver mere sekulært, og at samfundet på anden side bliver mindre rummeligt og lidt mere totalitært.

I foredraget giver redaktør Bent Dahl Jensen eksempler på love, forslag og afgørelser, som især har ramt jøder og muslimer i Danmark. Samtidig er der eksempler på, hvordan religions- og trosfriheden krænkes i civilsamfundet. Fx er antallet af religiøst motiverede hadforbrydelser steget i de seneste år.

Trods disse begrænsninger og krænkelser af religionsfriheden er der også mange eksempler på dialog mellem trossamfund. Det bliver også belyst i foredraget, ligesom der fortælles om initiativer, hvor mennesker fra forskellige trossamfund arbejder sammen om fælles projekter, aktiviteter og events.

I foredraget bliver også sat fokus på, hvad der forstås ved begreber som chikane, diskrimination, forfølgelse mv.

 

Send forespørgsel

HVEM TEGNER MEDIEBILLEDET AF DANSKE MUSLIMER?

Der bliver ofte skrevet og talt om muslimer og islam i danske medier. Men hvem sætter dagsordenen, og hvem tegner mediebilledet?

Politikere sætter i langt højere grad end muslimer dagsordenen, når medierne skriver om islam, og ligeledes bliver politikere langt oftere end muslimer brugt som kilder i artiklerne. Det viser en analyse, redaktør Bent Dahl Jensen har foretaget af et udvalg af syv dagblades artikler i 2017. Analysen viser også, at nogle få muslimske organisationer render med hovedparten af medieomtalen.

Analysen undersøger, hvem der er brugt som kilder, og hvilke personer og organisationer der bliver omtalt i artiklerne. Ligeledes undersøges, hvilke emner og temaer der særligt berøres i artiklerne.

I foredraget præsenteres resultatet af analysen, ligesom der sættes fokus på, hvad der er konsekvensen af den skæve mediedækning og hvad der kan gøres for at rette op på skævhederne.


 

Send forespørgsel

HVORDAN HAR RELIGIONSFRIHEDEN DET I DANMARK OG GLOBALT?

Hvad vil det sige at have religions- og trosfrihed, og hvor langt rækker religionsfriheden? Det er to centrale spørgsmål, der belyses i foredraget, hvor religionsfriheden belyses generelt og med eksempler fra Danmark og andre lande. Blandt andet med fokus på de begrænsninger, der i de seneste år er foretaget af religionsfriheden i Danmark.

Foredraget giver også indblik i, hvordan religionsfriheden krænkes på verdensplan med eksempler fra nogle af de lande, hvor der sker alvorlige krænkelser af religionsfriheden som i fx Afghanistan, Egypten, Indien, Irak og Myanmar. Herunder gives der svar på, hvem disse krænkelser særligt går ud over, ligesom foredraget belyser forskellige typer af krænkelser.

Religion spiller en rolle i flere konflikter, men religion kan også bidrage til at løse konflikter. Derfor giver foredraget også eksempler på, hvor religiøse ledere bidrager til fred, forsoning og fredelig sameksistens på tværs af religiøse forskelligheder.

Hvis arrangører har særlige ønsker til indholdet kan dette aftales med foredragsholderen evt. mod et tillæg, hvis det kræver særlig forberedelse.