ANNE GÖRLICH

Adjunkt, Ph.D. og foredragsholder om udsatte børn og unge
Anne Görlichs foredrag tager afsæt i solid forskning om, hvad der bliver af de unge, som aldrig får sig hverken en uddannelse eller et arbejde. Et foredrag med Anne er ikke mindst yderst aktuelt, men også indsigtsfuldt og reflekterende med værktøjer og redskaber til støtte af de unge, som har brug for det.

Anne Görlich er en erfaren kursus- og foredragsholder, der skaber bro mellem forskning og praksis. Hun har skrevet en række artikler om unge uden uddannelse og arbejde og det komplekse problemfelt, der tegner sig omkring disse unge. Hendes forskning er interessant for alle, der ønsker at være med til at skabe gode rammer for børn og unge, som har det svært med uddannelse.

Anne Görlich er adjunkt og PhD fra Center for Ungdomsforskning, Institut for Læring og Filosofi, AAU. Hendes PhD-afhandling beskæftigede sig med unge under 30 år, som på forskellige måder er stagneret i uddannelsessystemet. Den har titlen: Uden uddannelse og arbejde: Unges tilblivelser i komplekse transitioner og bygger på forskellige kvalitative analyser af de unge og deres processer mellem uddannelse og arbejde. Derudover har Anne en kandidatgrad i psykologi og kommunikation fra RUC, samt en efteruddannelse som psykoterapeut MPF.

Anne er ungdomsforsker på Center for Ungdomsforskning og forsker primært i udsatte og sårbare unge uden for uddannelsessystemet. Hun beskæftiger sig med forskningsprojekter, der undersøger og evaluerer tiltag, som kan hjælpe de unge til at starte og gennemføre en uddannelse. Hun forsøger dels at udforske alle de perspektiver og interesser, som er knyttet hertil samt overordnet at undersøge, hvordan de unge handler, interagerer og processerer de betingelser, som rammesætter deres muligheder for uddannelse og arbejde. Dette gør hendes forskning relevant for praktikere, som ønsker at forstå, hvad der går galt for børn unge i uddannelsessystemet, men også hvad man kan gøre for at støtte de unge generelt.

Foredrag

Send forespørgsel

UNGE SOM HAR SVÆRT VED UDDANNELSE: HVEM, HVAD OG VEJE FREM

Hvem er de unge, hvilke barrierer oplever de og hvilke veje peger frem? I foredraget vil der blive tegnet et billede af den kompleksitet, der kendetegner området, men Anne Görlich vil også pege specifikt på begreber som uddannelsestillid og motivation som centralt i arbejdet med at støtte de unge.

Send forespørgsel

UDSATTE UNGE I EN UDDANNELSESTID

Der sker for tiden store samfundsmæssige forandringer, som ikke mindst påvirker udsatte børn og unge. Hvordan håndterer de krav om uddannelse, præstationer og employability? I dette foredrag vil Anne Görlich ridse op, hvordan nogle af disse forandringer tager sig ud i de unges liv, hvordan de unge håndterer dem og hvordan de kan støttes til hensigtsmæssig håndtering.

Send forespørgsel

KURSUS: POETISK METODE SOM RATIONELT DIALOGREDSKAB

I arbejdet med udsatte børn og unge er det vigtigt at løfte de unges stemmer frem. Til dette arbejder Anne Görlich med poetisk metode til at indfange de unges subjektive og følelsesmæssige aspekter af deres liv. Dette bruges til at man kan fornemme og reflektere sammen over de unges historier. På dette kursus vil Anne præsentere metoden, deltagerne vil arbejde med metoden selv og I vil undervejs undersøge mulighederne for at anvende denne metode som et relationelt redskab til dialog med udsatte unge.

Send forespørgsel

KURSUS: RATIONELT ARBEJDE MED UDSATTE BØRN OG UNGE

De udsatte børn og unge er en del af præstationssamfundet og presses på lige fod med andre børn og unge, men de er også ekstra sårbare overfor presset. På dette kursus vil Anne Görlich tage deltagerne med ind det relationelle arbejde med børn og unge. Hvad vil det sige at arbejde relationelt - hvordan relationelt? Hvordan kan man arbejde mere systematisk med relationerne til børn og unge? Anne vil trække både på sin teoretiske indsigt, sin forskning og sit arbejde som psykoterapeut og tilbyde et laboratorium, hvor I sammen bliver skarpere på det vigtige relationelle arbejde med især udsatte børn og unge.