ANNA NEES

Coach, mediator og konsulent i bl.a. entreprenørskab og trivsel

Send en uforpligtende forespørgsel

Vi svarer inden for 24 timer
Anna Nees er tidligere skoleleder med stor erfaring i trivsel og læring. I dag er Anna selvstændig konsulent med fokus på organisationsudvikling, trivsel på arbejdspladsen, coaching, sparring og mediation.

Anna Nees har stor erfaring i arbejdet med entreprenørskab og trivsel, og har som skoleleder med fokus på disse ting opnået at blive 3. bedste folkeskole i Danmark i Ceposundersøgelsen ift.at løfte eleverne. Hun arbejder nu med bl.a. trivsel og entreprenørskab på fri- og efterskoler.

Anna Nees har udover diplom i ledelse med innovation som hovedopgave, også uddannet sig som coach og mediator.

Anna Nees er med sin store erfaring interesseret i den gode arbejdsplads med trivsel og åbenhed. Herunder med spørgsmål som: 

- Hvad er en god arbejdsplads?

- Hvordan løser vi konflikter, når de opstår? 

- Hvordan undgår vi stressede medarbejdere, og -hvad gør vi hvis/når en medarbejder bliver presset?

- Hvordan bruger/udnytter vi hinandens stærke og svage sider, så teamet/arbejdspladsen bliver endnu bedre? 

Er i interesseret i at arbejde med profiler og bruge dem i udviklingen af organisationen, så er foredragsholder Anna Nees certificeret i Extended DISC i såvel person- som teamprofiler, hvilket er et givtigt og spændende værktøj at bruge i forbindelse med samarbejde, organisationsudvikling osv.

Har I brug for en mediator, fordi en konflikt mellem medarbejdere eller mellem medarbejder og forældre/kunde er gået i hårdknude, så er Anna også en optimal løsning for Jer. 

Anna Nees har gennem de senere år endvidere haft en del projekter sammen med Fonden for Entreprenørskab, hvor hun har udviklet entreprenante forløb og ledelsesværktøjer sammen med både fri- og efterskole. 

Anna holder gerne oplæg for lærere og forældre omkring entreprenørskab. Hun deltager også i konkrete udviklingsforløb i skoler og kommuner, hvor man vil arbejde med entreprenørskab og dermed øge elevernes motivation, indlæring og trivsel.

Kendetegnende for Anna Nees som foredragsholder er, at hun både fortæller om egne erfaringer, forskning mv., men bruger også konkret materiale så deltagerne kan prøve øvelser på egen krop og få lov til at grine og opleve glæde, motivation og engagement.

Et Anna Nees foredrag kan have nedenstående indhold, men hun sætter også en stor ære i at skræddersy sine oplæg. 

Foredrag

Send forespørgsel

ET FOREDRAG KAN INDEHOLDE:

 

- Hvad betyder entreprenørskab for elevernes læring, motivation, glæde og engagement?

- Hvilke faktorer er med til at motivere eleverne?

- Hvilke faktorer kan være med til at fastholde motivation og øge læring?

- Hvilke faktorer skal man også arbejde med og hele tiden udvikle, hvis hele elevgruppen skal løftes?

- Hvordan går man helt konkret i gang med entreprenørskab på vores skole?

 

I forbindelse med et udviklingsprojekt på Viby Efterskole har vi benyttet os af Anna Nees som ekstern konsulent, hvor hun på fremragende vis styrrede møderne, udarbejdede dagsordner, referater og deltog i den strategiske planlægning af udviklingsprojektet."
Forstander Rene Holm Hansen, Viby Efterskole
Anna sprang til med meget kort varsel og tog styringen på en vanskelig proces med afskedigelse af skoleleder, ansættelse af ny, undervisning, alle lederfunktionerne, inklusiv planlægning af kommende skoleår, ansættelser og skema.

Anna arbejder med et imponerende overblik, og hun kan have utrolig mange bolde i luften på samme tid og tænke dem ind i en helhed. Det er meget tydeligt, at Anna har mange års erfaring som skoleleder.

Vores medarbejdere blev hurtigt trygge ved Anna og følte sig hjulpet godt på vej i en noget turbulent periode."
Annelene Bæk Østerby, Formand for Friskolen Asgaard
Samarbejdet med Anna Nees var meget konstruktivt og løsningsorienteret, fra Anna tiltrådte som konstitueret skoleleder var der i løbet af meget kort tid taget hånd om kritiske udfordringer. Anna var hurtig til at få skabt et overblik over de udfordringer og opgaver der skulle løses, og efterfølgende få bragt stabilitet og ro. (konstitueret i juni 2015 og hjalp med ansættelse af leder og lærere)."
Catrine Bie Pedersen, Formand for skolebestyrelsen Studsgård friskole