Når børn i dag starter i børnehaveklasse, er de fagligt dygtigere end tidligere, men til gengæld er de socialt langt mere udfordrede end tidligere. Der kan være mange årsager til denne udvikling, men det betyder, at mange børn ikke har udviklet mestringsstrategier til at håndtere det nye og udfordrende skoleliv. Det skaber utrygge børn, der kan have svært ved at reagere hensigtsmæssigt, når de oplever en kompleks hverdag med skole, SFO, højere krav og færre voksne.

Hvad er det så, der kan ruste vores børn bedst muligt til en god skolestart og udvikling af livsduelighed generelt? Kunne man spørge sig selv. Forskning viser, at den tidlige social-emotionelle læring er afgørende for, hvordan vi udvikler personlige mestringsstrategier, der sikrer, at vi kan håndtere os selv i et liv med mange sociale arenaer og udfordringer. Det danskudviklede program Zippys Venner er det mest forskningsdokumenterede program til at sikre denne social-emotionelle læring. Programmet bruges i dag i flere end 30 lande og anbefales af bl.a. WHO.

Hvad er Zippys venner?

Zippys venner er et danskudviklet internationalt undervisningssystem indenfor social emotionel læring. Programmet er evidensbaseret og anbefales af WHO, Undervisningsministeriet og Sundhedsstyrelsen. Målsætningen med programmet er at lære børn i alderen 5-7 år at identificere og tale om følelser, at klare udfordringer og problemer i hverdagen og støtte andre, der har det svært.

Der kan undervises i programmet i storbørnsgrupper i børnehaver, i før-skole- grupper og i 0. og 1. klasse. Zippys venner baseres på fortællinger om den vandrende pind Zippy, hans venner og deres udfordringer. Børnene skal selv og i fællesskab finde løsninger på de problemer, der opstår i fortællingerne. Der er fokus på overførsel af læring ved at læringserfaringerne gentages i nye situationer, både i Zippy-timerne og i dagligdagen.

Børnene deler oplevelser og erfaringer gennem samspil og dialog. Aktiviteterne i timerne varierer mellem tegning, rollespil, øvelser, leg, samtale og selvfølgelig historierne om Zippy. Historierne har alle farverige illustrationer. Til hver zippy-lektion følger en detaljeret undervisningsvejledning. Ligeledes er der et inklusions-tillæg, som har ekstra fokus på "hands-on" øvelser, piktogrammer, konkrete redskaber og lege. Disse aktiviteter kan bruges både af hele klassen, i mindre grupper eller med et enkelt barn.

Programmet bygger på anerkendt teori og empiri om tidlig forebyggelse, mental robusthed og mestring. Forskning viser, at mestringsstrategier fungerer forskelligt for mennesker og er ikke optimale i alle situationer. Det er derfor vigtigt, at barnet selv, med støtte og hjælp fra voksne og kammerater, udvikler et rigt arsenal af evner til at mestre de forskellige strategier i overensstemmelse med den enkelte situation. Lærer barnet dette tidligt i livet, er det med til at forebygge psykiske problemer og fremme den mentale sundhed.

Den nyeste evaluering af Zippys venner viser, at børnene bliver bedre til at mestre problemer og at sociale egenskaber styrkes. For det er vigtig at sige, at robust ikke er noget man kan blive helt selv. Det er noget der opstår i gode, tolerante fællesskaber. Derfor er der fokus på både det enkelte barns mestring OG på at skabe omsorgsfulde, stærke fællesskaber.

Af: Rikke Bille og Louise Tidmand. Louise Tidmand ejer de danske rettigheder til Zippys venner, mens Rikke Bille underviser i brugen af programmet.