Micki Sunesen har skrevet bogen Mediated Learning Experience - en inkluderende praksis i dagtilbud og skoler. Bogen præsenterer MLE ud fra et didaktisk perspektiv og er primært målrettet lærere, pædagoger og pædagogiske ledere. Bogen er baseret på et tre-årigt ph.d.-forskningsprojekt.

Mediated Learning Experience (MLE) er en læringsteori udviklet af den israelske psykologiprofessor, Reuven Feuerstein. Den er baseret på en kobling mellem kognitiv neuropsykologi og socialpsykologi og har særlig fokus på, hvilken betydning den voksnes relationelle kompetencer har for barnets læringsudbytte.

Folkeskolen har anmeldt Micki Sunesens seneste bog, som bliver kaldt gennemarbejdet og grundig. Du kan læse anmeldelsen her.

Udover at være forfatter til en række fagbøger, holder Micki Sunesen foredrag. Bl.a. om neuropædagogik, hvor han tager udgangspunkt i Mediated Learning Experience - en inkluderende praksis i dagtilbud og skoler.